Drzewo genealogiczne Aleksandra, Magdaleny i Roberta Kantorek oraz osób spokrewnionych

Ludwika Staworzyńska z d. Kwiatkowska

 
(data i miejsce urodzenia)
+22-10-1930 r. 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Aleksander Kwiatkowski (+?)
Marianna Kwiatkowska z d. Rogowska (+?)
    Małżeństwo
(...)
Związki:
akt małżeństwa:
Archiwum Państwowe miasta stołecznego Warszawy
Parafia rzymsko-katolicka pod wezwaniem Świętego Aleksandra w Warszawie
numer aktu: 126/1879
Źródła:
akt małżeństwa Staworzyński Wojciech i Kwiatkowska Ludwika, 126/1879, dot. małżeństwa [akt prawny]
Działo się w Warszawie w parafii Św. Aleksandra ósmego/ dwudziestego lipca tysiąc osiemset siedemdziesiątego dziewiątego roku w sześć godzin popołudniu.
Wiadomym czynimy, że w obecności Kazimierza Machnickiego ślusarza lat czterdzieści i Aleksandra Kwiatkowskiego stolarza lat pięćdziesiąt trzy w Warszawie mieszkających, w dniu dzisiejszym zawarty został religijny związek małżeński między Wojciechem Staworzyńskim, kowalem, kawalerem, lat dwadzieścia dwa urodzonym we wsi Konary, Powiatu Sandomierskiego, Radomskiej Guberni, synem mieszkającego we wsi Mydłów tejże parafii, Antoniego, ekonoma, i nieżyjącej Emilii z Karpińskich małżonków Staworzyńskich, i Ludwiką Kwiatkowską, panną przy rodzicach utrzymującą się, lat dwadzieścia, urodzoną we wsi Linowce Powiatu Mławskiego, Płockiej Guberni, córką Aleksandra stolarza i Marianny z Rogowskich małżonków Kwiatkowskich, obojgiem mieszkającym w Warszawie w tutejszej parafii, pierwszym pod numerem 1757 i drugą pod tymże numerem litera A. Związek ten poprzedziły trzy ogłoszenia opublikowane w tutejszej Parafii w szóstym, trzynastym i dwudziestym dniu lipca. Nowożeńcy oświadczyli, że nie zawierali między sobą umowy przedślubnej. Pozwolenia na zawarcie związku, obecny osobiście przy zaślubinach, ojciec pannie młodej udzielił słownie. Religijnego obrzędu zaślubin dokonał miejscowy Administrator, Ksiądz Ksawery Rogowski. Akt ten przeczytano i przez Nowożeńców i Nas podpisano, świadkowie niepiśmienni.
/-/ Wojciech Staworzyński /-/ Ludwika Kwiatkowska
Za Administratora Ksiądz Ksawery Rogowski
Karta grobu:
NazwaStaworzyńscy
Nazwa cmentarzaCmentarz Powązkowski w Warszawie
Adres cmentarzaWarszawa, ul. Powązkowska 1
Lokalizacjakwatera:258, rząd:5 miejsce: 20/21
 
 

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl