Drzewo genealogiczne Aleksandra, Magdaleny i Roberta Kantorek oraz osób spokrewnionych

Szczepan Błażejewski

*03-12-1820 r. Guźnia 
(data i miejsce urodzenia)
+1889 r. 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Związki:
Rodzeństwo:
↓ 1.Jan Błażejewski (*22-12-1822 r. Guźnia, +19-03-1836 r. Bocheń) {brat}
↓ 2.Łucja Skonieczna z d. Błażejewska (*13-12-1824 r. Bocheń, +1899 r. Skaratki) {siostra}
↓ 3.Anna Kowalczyk z d. Błażejewska (*26-07-1827 r. Bocheń, +1895 r. Stroniewice) {siostra}
↓ 4.Marianna Ostrowska z d. Błażejewska (*08-03-1830 r. Bocheń, +1907 r. Ząbki) {siostra}
↓ 5.Grzegorz Błażejewski (*20-03-1833 r. Bocheń, +09-10-1909 r. Popówek) {brat}
↓ 6.Katarzyna Rożniata z d. Błażejewska (*17-11-1835 r. Bocheń, +20-08-1915 r. Gawronki) {siostra}
↓ 7.Józef Błażejewski (*14-03-1838 r. Bocheń, +21-01-1839 r. Bocheń) {brat}
↓ 8.Wojciech Błażejewski (*20-04-1840 r. Bocheń, +16-06-1856 r. Domaniewice) {brat}
Podstawowe informacje o osobie:
Wyznanierzymsko-katolickie
akt urodzenia:
Archiwum Państwowe w Łodzi
Parafia rzymsko-katolicka pod wezwaniem Świętego Michała w Chruślinie
numer aktu: 76/1820
akt małżeństwa:
Archiwum Państwowe w Łodzi
Parafia rzymsko-katolicka pod wezwaniem Świętego Bartłomieja Apostoła w Domaniewicach
numer aktu: 22/1840
akt małżeństwa:
Archiwum Państwowe w Łodzi
Parafia rzymsko-katolicka pod wezwaniem Świętego Bartłomieja Apostoła w Domaniewicach
numer aktu: 19/1855
akt zgonu:
Archiwum Państwowe w Łodzi
Parafia rzymsko-katolicka pod wezwaniem Świętego Bartłomieja Apostoła w Domaniewicach
numer aktu: 79/1889
Źródła:
akt małżeństwa Błażejewski Szczepan i Grabowicz Dorota, 19/1855, dot. małżeństwa [akt prawny]
Działo się we wsi Domaniewicach dnia dziewiątego września tysiąc osiemset pięćdziesiątego piątego roku o godzinie drugiej po południu.
Wiadomym czynimy, iż w przytomności świadków Grzegorza Kosiorka lat trzydzieści Jakuba Rogali lat sześćdziesiąt liczących obydwu włościan we wsi Domaniewicach na gospodarstwie zamieszkałych na dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne małżeństwo miedzy Szczepanem Błażejewskim wdowcem synem rodziców niewiadomych urodzonym we wsi Guźni parafii Chruścińskiej, teraz w Domaniewicach na gospodarstwie zamieszkałym lat trzydzieści sześć mającym, a Dorotą Grabowiczówną panną córką Piotra i Petronelli z Celestów małżonków Grabowiczów zmarłych urodzoną w Domaniewicach i w służbie zostającą lat dwadzieścia sześć mającą. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w dniach dwudziestym ósmym sierpnia, drugim i dziewiątym września bieżącego roku parafii Domaniewickiej ogłoszone. Tamowanie małżeństwa nie zaszło. Nowi małżonkowie oświadczyli iż żadnej umowy urzędowej przed ślubem nie zawarli. Akt ten stawającym i świadkom pisać nie umiejącym przeczytany przez Nas podpisany został
Ks. Franciszek Woytałowski Proboszcz Parafii Domaniewickiej

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl