Drzewo genealogiczne Aleksandra, Magdaleny i Roberta Kantorek oraz osób spokrewnionych

Katarzyna Kantorek z d. Kujawiak

*1800 r. 
(data i miejsce urodzenia)
+26-04-1836 r. Skaratki 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Piotr Kujawiak (*1776 r., +?)
Marianna Kujawiak z d. Jadach (+?)
    Małżeństwo: 1798 r. Domaniewice
(...)
Związki:
Podstawowe informacje o osobie:
Wyznanierzymsko-katolickie
akt małżeństwa:
Archiwum Państwowe w Łodzi
Parafia rzymsko-katolicka pod wezwaniem Świętego Bartłomieja Apostoła w Domaniewicach
numer aktu:7/1822
akt zgonu:
Archiwum Państwowe w Łodzi
Parafia rzymsko-katolicka pod wezwaniem Świętego Bartłomieja Apostoła w Domaniewicach
numer aktu:29/1836
Źródła:
akt małżeństwa Kantorek Paweł i Kujawiak Katarzyna, 7/1822, dot. małżeństwa [akt prawny]
Roku tysięcznego osiemsetnego dwudziestego drugiego dnia dziesiątego miesiąca lutego o godzinie trzeciej po południu przed Nami mansjonarzem przy kościele parafialnym w Domaniewicach sprawującym obowiązku Urzędnika Stanu Cywilnego gminy Domaniewickiej powiecie Sochaczewskim Województwie Mazowieckim stawili się Paweł Kantorek mający podług złożonej przed nami metryki wziętej z ksiąg kościoła parafialnego Domaniewickiego lat dwadzieścia osiem skończonych przy ojcu dotąd zostający w asystencji ojca swego Wojciecha Kantorka we wsi Skaratkach na gospodarstwie osiadłego syn spłodzony z niego i niegdaj Apolonii z Waniasów Kantorkowej jego małżonki zmarłej w roku tysięcznym osiemsetnym pierwszym czego jest dowodem metryka śmiertelna z Ksiąg kościoła Parafialnego Domaniewickiego tu złożona tudzież panna Katarzyną Kujawianówną dowodzącą złożoną przed nami metryką wyjętą z Ksiąg Kościoła Domaniewickiego iż kończy rok dwudziesty drugi wieku swego, która w domu rodzicielskim zostaje asystencji ojca swego Piotra Kujawiana i matki Marianny z Jadachów Kujawianowej włościan we wsi Skaratkach na gospodarstwie osiadłych. Strony stawające żądają abyśmy do złożonego między nimi obchodu małżeństwa przystąpili którego zapowiedzi uczynione były przed drzwiami naszego domu gminnego to jest pierwsza dnia dwudziestego siódmego miesiąca stycznia, druga dnia trzeciego miesiąca lutego roku bieżącego o godzinie dwunastej w południe Gdy o żadnym tamowaniu rzeczonego małżeństwa uświadomieni nie zostaliśmy a rodzice niniejszym na obchód małżeństwa zezwalają przychylając się zatem do żądania stron po przeczytaniu wszystkich wyżej wspomnianych papierów i działu szóstego w tytule Kodeksu Cywilnego o małżeństwie zapytaliśmy tu przyszłego małżonka i przyszłej małżonki czy chcą połączyć się ze sobą węzłem małżeńskim? Na co gdy każde z nich oddzielnie odpowiedziało iż taka jest ich wola ogłaszam w imieniu prawa iż Paweł Kantorek i panna Katarzyna Kujawianówna są połączeni z sobą węzłem małżeństwa czego akt spisaliśmy w przytomności Wojciecha Kantorka liczącego lat sześćdziesiąt pięć ojca i Józefa Kantorka mającego lat trzydzieści trzy brata rodzonego zaślubionego młodzian zamieszkałych we wsi Skaratkach tudzież Piotra Kujawiana lat czterdzieści sześć liczącego ojca zaślubionej we wsi Skaratkach na gospodarstwie osiadłego i Michała Więcha lat dwadzieścia siedem mającego brata ciotecznego zaślubionej w służbie we wsi Domaniewicach zostającego.
Akt niniejszy został stawającym przeczytany przez Nas podpisany ile że inne w akcie wyrażone osoby pisać nie umieją.
Xsiądz Andrzej Biernacki mansjonarz przy Kościele Parafialnym w Domaniewicach sprawujący obowiązki Urzędnika Stanu Cywilnego

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl