Drzewo genealogiczne Aleksandra, Magdaleny i Roberta Kantorek oraz osób spokrewnionych

Katarzyna Kantorek z d. Brudka

*29-07-1863 r. Skaratki 
(data i miejsce urodzenia)
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Piotr Brudka (*28-07-1822 r. Chruślin, +?)
Ludwika Brudka z d. Ruta (*~ 1821 r., +?)
    Małżeństwo: 12-07-1841 r. Domaniewice
(...)
Związki:
Rodzeństwo:
Podstawowe informacje o osobie:
Wyznanierzymsko-katolickie
Ceremoniał religijnychrzest katolicki
Data ceremoniału29-07-1863 r.
Miejsce ceremoniałuDomaniewice
Matka chrzestnaKedziora Katarzyna
Ojciec chrzestnyWilk Mikołaj
akt urodzenia:
Archiwum Państwowe w Łodzi
Parafia rzymsko-katolicka pod wezwaniem Świętego Bartłomieja Apostoła w Domaniewicach
numer aktu: 131/1863
akt małżeństwa:
Archiwum Państwowe w Łodzi
Parafia rzymsko-katolicka pod wezwaniem Świętego Bartłomieja Apostoła w Domaniewicach
numer aktu:
Źródła:
akt małżeństwa Kantorek Józef i Brudka Katarzyna, dot. małżeństwa [akt prawny]
Działo się we wsi Domaniewice dziesiątego/dwudziestego drugiego maja tysiąc osiemset osiemdziesiątego drugiego roku w dwie godziny po południu.
Ogłaszam, że w obecności świadków Józefa Lebiody lat trzydzieści cztery i Ludwika Karaska lat trzydzieści siedem, obu rolników mieszkających we wsi Skaratki, zawarty dziś został religijny związek małżeński pomiędzy Józefem Kantorek kawalerem, we wsi Skaratki tutejszej parafii urodzonym i tam przy swoich rodzicach mieszkającym, synem Jana, rolnika i ślubnej jego żony Heleny z domu Fibor, mającym dwadzieścia pięć lat i Katarzyną Brudka panną we wsi Skaratki tutejszej parafii urodzoną i tam przy swoich rodzicach mieszkającą, córką Piotra rolnika i ślubnej jego żony Ludwiki z domu Ruta, lat osiemnaście. Związek ten poprzedziły trzy ogłoszenia publikowane w tutejszym kościele parafialnym w dniach: dwudziesty piąty kwietnia/siódmy maja, drugi/czternasty maja i dziewiąty/dwudziesty pierwszy maja bieżącego roku. Pozwolenia Młodej na zawarcie związku małżeńskiego udzielili słownie jej rodzice uczestniczący przy akcie zaślubin. Nowożeńcy oświadczyli, że nie zawierali między sobą umowy przedślubnej. Religijnego obrzędu zaślubin dokonał Ksiądz Teofil Świderski Proboszcz tutejszej parafii. Akt ten po odczytaniu nami tylko podpisano - uczestniczący niepiśmienni.
Ks. Teofil Świderski prowadzący akta stanu cywilnego

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl