Drzewo genealogiczne Aleksandra, Magdaleny i Roberta Kantorek oraz osób spokrewnionych

Julianna Kantorek z d. Muras

*15-02-1866 r. Retki 
(data i miejsce urodzenia)
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Józef Muras (+?)
Jadwiga Muras z d. Kochanek (+?)
    Małżeństwo: 1862 r. Złaków Kościelny
(...)
Związki:
Podstawowe informacje o osobie:
Wyznanierzymsko-katolickie
Ceremoniał religijnychrzest katolicki
Miejsce ceremoniałuZłaków Kościelny
Źródła:
akt małżeństwa Kantorek Jan i Muras Julianna, 41/1882, dot. małżeństwa [akt prawny]
Działo się w mieście Łowiczu tysiąc osiemset osiemdziesiątego drugiego roku, września dwunastego/dwudziestego czwartego dnia, w cztery godziny po południu. Ogłaszam, że w obecności świadków: Andrzeja Frajtera lat trzydzieści trzy i Pawła Dombrowskiego lat trzydzieści cztery, obu robotników dniówkowych w Łowiczu mieszkających; zawarty dziś został religijny związek małżeński między Janem Kantorek kawalerem, synem Piotra i Zofii z domu Knera małżonków Kantorek, we wsi Skaratki parafii Domaniewice urodzonym, w Łowiczu służącym i mieszkającym, lat dwadzieścia pięć, a Julianną Muras, panną, córką Józefa i Jadwigi z domu Kochanek małżonków Muras, we wsi Retki parafii Złaków urodzoną, w Łowiczu służącą i mieszkającą, lat szesnaście. Związek ten poprzedziły trzy ogłoszenia publikowane w tutejszym łowickim Kościele Parafialnym p.w. Świętego Ducha w dniach niedzielnych: sierpnia dwudziesty dziewiąty/ września dziesiąty, września piaty/ siedemnasty i dwunasty/ dwudziesty czwarty dnia bieżącego roku. Nowożeńcy oświadczyli, że nie zawierali żadnej umowy przedślubnej. Religijnego obrzędu zaślubin dokonał Ksiądz Antoni Ojrowski Proboszcz tutejszej Parafii Świętego Ducha w Łowiczu. Akt ten zgłaszającym i Nowożeńcom uczestniczącym odczytano, Nami podpisano.
Ksiądz Antoni Ojrowski Proboszcz Parafii Świętego Ducha w Łowiczu, Prowadzący Akta Stanu Cywilnego

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl