Drzewo genealogiczne Aleksandra, Magdaleny i Roberta Kantorek oraz osób spokrewnionych

Małgorzata Jabłońska z d. Warowitek

*~ 1788 r. 
(data i miejsce urodzenia)
+09-02-1854 r. Maurzyce 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Związki:
akt zgonu:
Archiwum Państwowe w Łodzi
Parafia rzymsko - katolicka pod wezwaniem Świętego Jakuba Apostoła w Zdunach
numer aktu: 9/1854
Źródła:
akt zgonu Jabłońska Małgorzata, 9 / 1854, dot. zgonu [akt prawny]
Działo się we wsi Zdunach dnia dziesiątego lutego tysiąc osiemset pięćdziesiątego czwartego roku o godzinie czwartej wieczorem. Stawił się Wojciech Jabłoński lat dwadzieścia pięc i Kacper Jabłoński lat dwadzieścia osiem liczący obydwaj gospodarze włościanie we wsi Maurzyce zamieszkali i oświadczyli nam że wczorajszego o godzinie siódmej wieczorem umarła Małgorzata z Warowitków Jabłońska lat sześćdziesiąt sześć licząca komornica w Maurzycach zamieszkała. Zostawiła po sobie owdowiałego męża Wojciecha Jabłońskiego. Po przekonaniu się naocznie o zejściu Małgorzaty Jabłońskiej akt ten stawiającemu odczytany został , którzy są synami zmarłej, lecz przez Nich niepodpisany został, gdyż pisać nie umieją.
X. Aleksander Centkowski Proboszcz Zdun

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl