Drzewo genealogiczne Aleksandra, Magdaleny i Roberta Kantorek oraz osób spokrewnionych

Marianna Lis z d. Gałaj

*~ 1767 r. 
(data i miejsce urodzenia)
+31-01-1842 r. Strugienice 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Związki:
Jan Lis (+?)
    Małżeństwo

    Dzieci:
  1. Justyna Mikołajczyk z d. Lis (*~ 1799 r., +04-02-1848 r. Dąbrowa) {córka}
  2. Helena Balik z d. Lis (+?) {córka}
  3. Agnieszka Wójcik z d. Lis (*~ 1802 r., +03-03-1840 r. Strugienice) {córka}
(...)
akt zgonu:
Archiwum Państwowe w Łodzi
Parafia rzymsko-katolicka pod wezwaniem Świętego Jakuba Apostoła w Zdunach
numer aktu: 8/1842
Źródła:
akt zgonu Lis Marianna, 8 / 1842, dot. zgonu [akt prawny]
Działo się we wsi Zdunach dnia drugiego lutego tysiąc osiemset czterdziestego drugiego roku o godzinie ósmej rano. Stawił się Jan Lis lat siedemdziesiąt cztery komornik i Felix Jarota gospodarz lat trzydzieści dziewięć obydwaj gospodarze włościanie ze Strugienic i oświadczyli nam że dnia trzydziestego pierwszego stycznia roku bieżącego o godzinie pierwszej w nocy umarła Marianna z Gałajów Lisowa wyrobnica lat siedemdziesiąt piec licząca córka Bartłomieja i Agnieszki Gałajow małżonków. Zostawiła po sobie owdowiałego męża wspomnianego Jana Lisa. Po przekonaniu się naocznie o zejściu Marianny Lisowej akt ten stawiającemu odczytany został a gdy Ci pisać nie umieją przez Nas tylko podpisany.
X. Piotr Polkowski Proboszcz Zdun

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl