Drzewo genealogiczne Aleksandra, Magdaleny i Roberta Kantorek oraz osób spokrewnionych

Andrzej Rynkiewicz i Katarzyna Włostek z d. Gajda

  
Andrzej Rynkiewicz
*14-11-1844 r. Domaniewice
+˂ 1879 r.
Katarzyna Włostek z d. Gajda
*14-12-1853 r. Guźnia
+
Dane podstawowe:
Ślub cywilny:  07-02-1876 r. Chruślin
Ślub kościelny:  07-02-1876 r. Chruślin
Związek zakończony:  /śmierć współmałżonka/
Źródła:
akt małżeństwa Rynkiewicz Andrzej i Gajda Katarzyna, 4/1876, dot. małżeństwa [akt prawny]
Działo się w Chruślinie dwudziestego szóstego stycznia / siódmego lutego tysiąc osiemset siedemdziesiątego szóstego roku w dwie godziny po południu. W obecności Wojciecha Kazimierskiego ... i Konstantego Lebiody liczącego lat czterdzieści dziewięć Zawarte zostało religijne małżeństwo między młodzianem Andrzejem Rynkiewiczem kawalerem liczącym trzydzieści jeden lat, urodzonym i zamieszkałym w Domaniewicach, synem Bogumiła i Cecylii Kościańskich już nieżyjących małżonków Rynkiewiczów, a Katarzyną Gajdą panną dwadzieścia dwa lata liczącą urodzona i mieszkająca przy rodzicach we wsi Guźnia, córka Józefa i Marianny z Kazimierskich małżonków Gajdów zamieszkałych we wsi Guźnia.

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl