Drzewo genealogiczne Aleksandra, Magdaleny i Roberta Kantorek oraz osób spokrewnionych

Dominik Sękalski

*1815 r. Domaniewice 
(data i miejsce urodzenia)
+1901 r. Domaniewice 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Związki:
Rodzeństwo:
akt małżeństwa:
Archiwum Państwowe w Łodzi
Parafia rzymsko-katolicka pod wezwaniem Świętego Bartłomieja Apostoła w Domaniewicach
nr aktu:9/1855
akt zgonu:
Archiwum Państwowe w Łodzi
Parafia rzymsko-katolicka pod wezwaniem Świętego Bartłomieja Apostoła w Domaniewicach
nr aktu: 45/1901
Źródła:
akt małżeństwa Sękalski Dominik i Skoneczna Franciszka, 9/1855, dot. małżeństwa [akt prawny]
Działo się we wsi Domaniewicach dnia dwunastego lutego tysiąc osiemset pięćdziesiątego piątego roku o godzinie czwartej po południu.
Wiadomym czynimy, iż w przytomności świadków Walentego Kucińskiego lat trzydzieści sześć i Wincentego Kurka lat czterdzieści liczących obydwu włościan w wsi Domaniewicach na gospodarstwie zamieszkałych na dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne małżeństwo między Dominikiem Sękalskim wdowcem synem Pawła i Małgorzaty z Kucińskich małżonków Sekalskich zmarłych urodzonym w Domaniewicach i na gospodarstwie zamieszkałym lat czterdzieści mającym, a Franciszką Skoneczną panną córką Szczepana Skonecznego w Stroniewicach na gospodarstwie zamieszkałego i Kunegundy z Krukowskich małżonki Skonecznej zmarłej, urodzona w Stroniewicach i pry ojcu zostająca lat dwadzieścia pięć mająca.
Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w dniach dwudziestym ósmym stycznia, czwartym i jedenastym lutego bieżącego roku w parafii domaniewickiej ogłoszone. Tamowanie małżeństwa niezaszło. Tako też zezwolenie ustne obecnych aktowi małżeństwa z strony nowo zaślubionej oświadczone ojca zostało. Nowi małżonkowie oświadczyli iż żadnej umowy urzędowej przed ślubem nie zawarli. Akt ten stawajacym pisać nieumiejącym, przeczytany, przez podpisany został.
Xsiądź Franciszek Woytałowski Proboszcz Parafii Domaniewickiej

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl