Drzewo genealogiczne Aleksandra, Magdaleny i Roberta Kantorek oraz osób spokrewnionych

Anastazja Kantorek z d. Sękalska

*1873 r. Domaniewice 
(data i miejsce urodzenia)
+25-03-1914 r. Ziewaniczki 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Związki:
Rodzeństwo:
Podstawowe informacje o osobie:
Wyznanierzymsko-katolickie
Ceremoniał religijnychrzest katolicki
Data ceremoniału1873 r.
Miejsce ceremoniałuDomaniewice
akt małżeństwa:
Archiwum Państwowe w Łodzi
Parafia rzymsko-katolicka pod wezwaniem Świętego Bartłomieja Apostoła w Domaniewicach
nr aktu:10/1850
akt zgonu:
Urząd Stanu Cywilnego w Bielawach
Parafia rzymsko-katolicka pod wezwaniem Narodzenia Najświętrzej Maryi Panny w Starym Waliszewie
numer aktu: 24/1914
Źródła:
akt małżeństwa Kantorek Józef i Pel Anastazja, 19/1904, dot. małżeństwa [akt prawny]
Działo się we wsi Domaniewice dnia piątego/osiemnastego maja tysiąc dziewięćset czwartego roku o godzinie dziesiątej rano. Wiadomo czynimy, iż w obecności świadków Antoniego Kujawiaka rolnika ze Skaratek i Jana Niewiadomskiego rolnika z Grudy w dniu dzisiejszym zostało zawarte religijne małżeństwo między: Józefem Kantorkiem ą, kawalerem lat czterdzieści mającym synem nieżyjącego Piotra i Zofii z Knerów małżonków Kantorków, gospodarzy, urodzonym w Skaratkach i tam zamieszkał, a Anastazją Pel, wdową po Józefie Pel zmarłym we wsi Skaratki dziewiątego/ dwudziestego drugiego listopada tysiąc dziewięćset drugiego roku córką nieżyjącego Dominika i Franciszki ze Skoniecznych małżonków Sękalskich, gospodarzy urodzoną we wsi Domaniewicach parafii Domaniewice, a zamieszkałą w Skaratkach na gospodarstwie. Małżeństwo to poprzedziły trzy przedślubne zapowiedzi w dniach niedzielnych: czwartym/siedemnastym, jedenastym/dwudziestym czwartym i osiemnastym kwietnia/ pierwszym maja bieżącego roku w kościele parafialnym ogłoszone zostały. Małżonkowie nowi oświadczyli, iż umowy rejestracyjnej przedślubnej nie zawarli. Obrządku religijnego dopełnił ksiądz Ludwik Jabłkowski administrator Parafii Domaniewice. Akt ten stawiającym i świadkom niepiśmiennym przeczytany przez Nas tylko podpisany został.
ks. Ludwik Jabłkowski

akt zgonu Kantorek Anastazji, 24/1914, dot. zgonu [akt prawny]
Działo się w Waliszewie dnia 13/26 Marca 1914 roku o godzinie dziesiątej rano. Stawili się Jan Gorący i Józef Lisewski, pełnoletni rolnicy z Ziewaniczek i oświadczyli, że dnia wczorajszego o godzinie czwartej po południu w Ziewaniczkach umarła Anastazja Kantorek lat 41, urodzona w Domaniewicach, żona rolnika, zamieszkała przy mężu rolniku w Ziewaniczkach, córka nieżyjącego Dominika i Franciszki ze Skonecznych małżonków Sękalskich, pozostawiając po sobie owdowiałego męża Józefa Kantorka. Po naocznym przekonaniu się o śmierci Anastazji Kantorek Akt ten obecnym niepiśmiennym przeczytano i przez Nas tylko podpisany został.
Ksiądz /podpis nieczytelny/

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl