Drzewo genealogiczne Aleksandra, Magdaleny i Roberta Kantorek oraz osób spokrewnionych

Urszula Zagajewska z d. Juźwicka

*25-10-1817 r. Stroniewice 
(data i miejsce urodzenia)
+17-09-1852 r. Skaratki 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Związki:
Podstawowe informacje o osobie:
Wyznanierzymsko-katolickie
akt urodzenia:
Archiwum Państwowe w Łodzi
Parafia rzymsko-katolicka pod wezwaniem Świętego Bartłomieja Apostoła w Domaniewicach
numer aktu: 90/1817
akt zgonu:
Archiwum Państwowe w Łodzi
Parafia rzymsko-katolicka pod wezwaniem Świętego Bartłomieja Apostoła w Domaniewicach
numer aktu: 154/1852
Źródła:
akt małżeństwa Zagajewski Filip i Kantorek Urszula, 15/1849, dot. małżeństwa [akt prawny]
Działo się we wsi Domaniewicach dnia dwunastego lutego tysiąc osiemset czterdziestego dziewiątego roku o godzinie drugiej po południu.
Wiadomym czynimy iż w przytomności świadków Jana Drużki lat czterdzieści i Mariana Juźwika lat trzydzieści pięć liczący obydwu włościan we wsi Skaratkach na gospodarstwie zamieszkałych na dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne małżeństwo między Filipem Zagajewskim młodzianem lat dziewiętnaście mającym synem Franciszka Zagajewskiego i Marianny zmarłej urodzonym w Skaratkach i tamże przy ojcu na gospodarstwie się utrzymującym zamieszkałym a Urszulą Kantorkową wdową po Pawle Kantorku zmarłym w Skaratkach na dniu jedenastym lutego roku zeszłego córką Marcina i Marianny małżonków już zmarłych lat trzydzieści mającą urodzoną we wsi Stroniewicach a w Skaratkach na gospodarstwie zamieszkałą. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w dniach: dwudziestym pierwszym, dwudziestym ósmym stycznia i czwartym lutego bieżącego roku w Parafii Domaniewickiej ogłoszone zostały.
Tamowaniu małżeństwa niezaszło jak też zezwolenie ustne ojca ze strony nowo zaślubiającego się oświadczone było. Nowi małżonkowie oświadczyli iż żadnej umowy przed ślubem nie zawarli.
Akt ten stawającym, świadkom pisać nieumiejącym po przeczytaniu przez nas podpisany został
/podpis nieczytelny/

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl