Drzewo genealogiczne Aleksandra, Magdaleny i Roberta Kantorek oraz osób spokrewnionych

Filip Zagajewski

*09-07-1830 r. Skaratki 
(data i miejsce urodzenia)
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Franciszek Zagajewski (*1801 r. Skaratki, +1874 r.)
Marianna Zagajewska (+˂ 1849 r.)
    Małżeństwo
(...)
Związki:
Urszula Zagajewska z d. Juźwicka (*25-10-1817 r. Stroniewice, +17-09-1852 r. Skaratki)
    Małżeństwo: 12-02-1849 r. Domaniewice

    Dzieci:
  1. Marianna Brudka z d. Zagajewska (*17-02-1852 r. Skaratki, +?) {córka}
(...)
Magdalena Zagajewska z d. Kierus (*25-05-1826 r. Domaniewice, +29-05-1867 r. Rogóźno)
    Małżeństwo: 06-02-1853 r. Domaniewice

    Dzieci:
  1. Antoni Zagajewski (*1857 r. Skaratki, +?) {syn}
  2. Franciszka Kantorek z d. Zagajewska (*1859 r. Rogóźno, +?) {córka}
  3. Małgorzata Zagajewska (*1862 r. Rogóźno, +?) {córka}
(...)
Marianna Zagajewska z d. Kantorek (*22-03-1845 r. Skaratki, +?)
    Małżeństwo: 25-11-1867 r. Domaniewice

    Dzieci:
  1. Małgorzata Zagajewska (+1870 r.) {syn}
  2. Józefa Zagajewska (*1872 r. Skaratki, +?) {córka}
  3. Jan Zagajewski (*1876 r., +?) {syn}
  4. Wiktoria Brudka z d. Zagajewska (*1878 r. Skaratki, +?) {córka}
(...)
Rodzeństwo przyrodnie:
1.Bartłomiej Zagajewski (*18-08-1847 r. Skaratki, +1911 r. Skaratki) {brat}
2.Małgorzata Kantorek z d. Zagajewska (*07-06-1845 r. Skaratki, +1910 r. Skaratki) {siostra}
Podstawowe informacje o osobie:
Wyznanierzymsko-katolickie
Ceremoniał religijnychrzest katolicki
Data ceremoniału09-07-1830 r.
Miejsce ceremoniałuDomaniewice
akt urodzenia:
Archiwum Państwowe w Łodzi
Parafia rzymsko-katolicka pod wezwaniem Świętego Bartłomieja Apostoła w Domaniewicach
numer aktu: 63/1830
akt małżeństwa:
Archiwum Państwowe w Łodzi
Parafia rzymsko-katolicka pod wezwaniem Świętego Bartłomieja Apostoła w Domaniewicach
numer aktu:15/1849
akt małżeństwa:
Archiwum Państwowe w Łodzi
Parafia rzymsko-katolicka pod wezwaniem Świętego Bartłomieja Apostoła w Domaniewicach
numer aktu:23/1853
akt małżeństwa:
Archiwum Państwowe w Łodzi
Parafia rzymsko-katolicka pod wezwaniem Świętego Bartłomieja Apostoła w Domaniewicach
numer aktu:14/1867
Źródła:
akt małżeństwa Zagajewski Filip i Kantorek Urszula, 15/1849, dot. małżeństwa [akt prawny]
Działo się we wsi Domaniewicach dnia dwunastego lutego tysiąc osiemset czterdziestego dziewiątego roku o godzinie drugiej po południu.
Wiadomym czynimy iż w przytomności świadków Jana Drużki lat czterdzieści i Mariana Juźwika lat trzydzieści pięć liczący obydwu włościan we wsi Skaratkach na gospodarstwie zamieszkałych na dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne małżeństwo między Filipem Zagajewskim młodzianem lat dziewiętnaście mającym synem Franciszka Zagajewskiego i Marianny zmarłej urodzonym w Skaratkach i tamże przy ojcu na gospodarstwie się utrzymującym zamieszkałym a Urszulą Kantorkową wdową po Pawle Kantorku zmarłym w Skaratkach na dniu jedenastym lutego roku zeszłego córką Marcina i Marianny małżonków już zmarłych lat trzydzieści mającą urodzoną we wsi Stroniewicach a w Skaratkach na gospodarstwie zamieszkałą. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w dniach: dwudziestym pierwszym, dwudziestym ósmym stycznia i czwartym lutego bieżącego roku w Parafii Domaniewickiej ogłoszone zostały.
Tamowaniu małżeństwa niezaszło jak też zezwolenie ustne ojca ze strony nowo zaślubiającego się oświadczone było. Nowi małżonkowie oświadczyli iż żadnej umowy przed ślubem nie zawarli.
Akt ten stawającym, świadkom pisać nieumiejącym po przeczytaniu przez nas podpisany został
/podpis nieczytelny/

akt małżeństwa Zagajewski Filip i Kantorek Magdalena, 23/1853, dot. małżeństwa [akt prawny]
Działo się we wsi Domaniewicach dnia szóstego lutego tysiąc osiemset pięćdziesiątego trzeciego roku o godzinie szóstej po południu.
Wiadomym czynimy iż w przytomności świadków Tomasza Mrzygłod lat trzydzieści i Wojciecha Woycikowskiego lat trzydzieści sześć liczących obydwu młodzian we wsi Skaratkach na gospodarstwie zamieszkałych na dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne małżeństwo między Filipem Zagajewskim wdowcem synem Franciszka i Agaty z Wochów małżonków Zagajewskich urodzonym w Skaratkach i na gospodarstwie zamieszkałym lat dwadzieścia trzy mającym, a Magdaleną Kantorkową wdową po Walentym Kantorku zmarłym dnia trzynastego stycznia tysiąc osiemset niedziesiątego drugiego roku córką rodziców niewiadomych urodzona w Skaratkach i na gospodarstwie zamieszkałą lat dwadzieścia sześć mającą. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w dniach dziewiątym, szesnastym i dwudziestym trzecim stycznia bieżącego roku w Parafii Domaniewickiej ogłaszane.
Tamowaniu małżeństwa niezaszło. Nowi małżonkowie oświadczyli iż żadnej umowy urzędowej przed ślubem nie zawarli. Akt ten stawającym pisać nieumiejącym przeczytany, przez Nas podpisany został.
/podpis nieczytelny/

akt małżeństwa Zagajewski Filip i Kantorek Maryanna, 14/1867, dot. małżeństwa [akt prawny]
Działo się we wsi Domaniewice dnia dwudziestego piątego listopada tysiąc osiemset sześćdziesiątego siódmego o godzinie trzeciej po południu.
Wiadomo czynimy iż w przytomności świadków Antoniego Luta lat czterdzieści cztery i Antoniego Mrzygłoda lat czterdzieści liczących obydwóch gospodarzy w Skaratkach zamieszkałych na dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne małżeństwo między Filipem Zagajewskim wdowcem po zmarłej Rogóźnie parafii tutejszej Magdalenie z Kierusów swej żonie, w Skaratkach urodzonym synem Franciszka i Marianny z Grabarzów małżonków lat trzydzieści siedem mających w Rogóźnie parafii tutejszej zamieszkałym gospodarzem, a Marianną Kantorek panną w Skaratkach parafii tutejszej urodzoną i tam przy rodzicach zamieszkałą córką Antoniego i Katarzyny z Pelów małżonków lat dwadzieścia dwa mającą. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzie w dniach dziesiątym, siedemnastym i dwudziestym czwartym bieżącego miesiąca i roku parafii tutejszej jako też zezwolenie ustne obecnych aktowi małżeństwa rodziców nowo zaślubionych oświadczone zostało.
Małżonkowie nowi oświadczają iż umowy przedślubnej nie zawarli. Obrzęd ten religijny dopełniony został przez księdza Teofila Świderskiego administratora parafii tutejszej.
Akt ten stawającym i świadka pisać nieumiejącym przeczytany przez Nas tylko podpisany został
Ksiądz Teofil Świderski administrator Parafii Domaniewice, utrzymujący Akta Stanu Cywilnego

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl