Drzewo genealogiczne Aleksandra, Magdaleny i Roberta Kantorek oraz osób spokrewnionych

Irena Gertruda Staworzyńska z d. Skoraczewska

*1893 r. Poznań 
(data i miejsce urodzenia)
+02-11-1973 r. /Warszawa/ 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Karol Skoraczewski (+?)
Henryka Skoraczewska z d. Wrześniewska (+12-06-1942 r.)
    Małżeństwo
(...)
Związki:
akt małżeństwa:
Urząd Stanu Cywilnego w Warszawie
Parafia rzymsko-katolicka pod wezwaniem Świętego Aleksandra w Warszawie
numer aktu:509/1923
Źródła:
akt małżeństwa Staworzyński Eugeniusz i Skoraczewska Irena, 509/1923, dot. małżeństwa [akt prawny]
Działo się w Kancelarii Parafii Św. Aleksandra dnia dwudziestego października tysiąc dziewięset dwudziestego trzeciego roku o godzinie piątej po południu.
Wiadomo czynimy, że w obecności świadków: Władysława Skoraszewskiego urzędnika i Michała Traczyka motorniczego, pełnoletnich w Warszawie zamieszkałych w dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne małżeństwo miedzy Eugenjuszem Staworzyńskim, kawalerem handlowcem liczącym lat dwadzieścia trzy urodzonym tutejszej, synem Franciszka i Marianny z Teresińskich małżonków Staworzyńskich zamieszkałym w parafii Św. Stanisława w Warszawie przy ulicy Bema pod numerem pięćset pięćdziesiątym pierwszym i Ireną Gertrudą Skoraczewską, panną korespondentką liczącą lat trzydzieści urodzoną w Poznaniu, córką Karola i Henrynki z Wrześniewskich małżonków Skoraczewskich zamieszkałą w parafii tutejszej przy ulicy Książęcej pod numerem tysiąc siedemset czterdziestym dziewiątym. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi wygłoszone w obydwu parafiach w dniach trzydziestym września, siódmym i czternastym października roku bieżącego. Obrządku religijnego dopełnił ksiądz Józef Patecki wikariusz parafii tutejszej. Akt niniejszy po odczytaniu przez Nas, Nowożeńców i świadków podpisany został.
ks./podpis nieczytelny/

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl