Drzewo genealogiczne Aleksandra, Magdaleny i Roberta Kantorek oraz osób spokrewnionych

Eugeniusz Staworzyński

*20-11-1899 r. Warszawa 
(data i miejsce urodzenia)
+22-06-1956 r. /Warszawa/ 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Związki:
Rodzeństwo:
Podstawowe informacje o osobie:
Wyznanierzymsko-katolickie
Ceremoniał religijnychrzest katolicki
Data ceremoniału24-12-1899 r.
Miejsce ceremoniałuWarszawa
Matka chrzestnaLudwika Staworzyńska z d. Kwiatkowska (+22-10-1930 r.)
Ojciec chrzestnySudiszcz Antoni
akt urodzenia:
Archiwum Państwowe miasta stołecznego Warszawy
Parafia rzymsko-katolicka pod wezwaniem Świętego Aleksandra w Warszawie
numer aktu: 1250/1899
akt małżeństwa:
Urząd Stanu Cywilnego w Warszawie
Parafia rzymsko-katolicka pod wezwaniem Świętego Aleksandra w Warszawie
numer aktu:509/1923
Źródła:
akt urodzenia Staworzyński Eugeniusz, 1250/1899, dot. urodzenia [akt prawny]
Działo się w Warszawie w parafii Św. Aleksandra dwunastego/dwudziestego czwartego grudnia tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego dziewiątego roku w szóstej godzinie wieczora. Stawił się Franciszek Staworzyński krawiec, lat trzydzieści cztery w Warszawie przy ulicy Książęcej pod numerem 5636 mieszkający, w asyście Antoniego Sudiszcza cukiernika i Stanisława Teresińskiego obywatela, pełnoletnich, pierwszego w Warszawie a drugiego we wsi Walentynów płońskiego powiatu, mieszkających, i okazał Nam dziecię płci męskiej urodzone w jego domu ósmego/dwudziestego listopada bieżącego roku w szóstej godzinie dnia z ślubnej jego żony Marianny z Teresińskich lat trzydzieści. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odbytym dziś nadano imię Eugeniusz, a rodzicami chrzestnymi jego byli: Antoni Sudiszcz i Ludwika Staworzyńska. Stawienie się opóźniono z braku czasu. Akt ten po przeczytaniu przez Nas, Ojca i świadków podpisano.
/podpisy/

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl