Drzewo genealogiczne Aleksandra, Magdaleny i Roberta Kantorek oraz osób spokrewnionych

Helena Kantorek z d. Majchrzak

*1821 r. Łąki 
(data i miejsce urodzenia)
+1884 r. Skaratki 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Tomasz Majchrzak (+˃ 1840 r.)
Domicella Majchrzak z d. Sztuka (+˂ 1840 r. Łąki)
    Małżeństwo
(...)
Związki:
Podstawowe informacje o osobie:
Wyznanierzymsko-katolickie
akt zgonu:
Archiwum Państwowe w Łodzi
Parafia rzymsko-katolicka pod wezwaniem Świętego Bartłomieja Apostoła w Domaniewicach
numer aktu: 68/1884
Źródła:
akt małżeństwa Kantorek Paweł i Majchrzak Helena, dot. małżeństwa [akt prawny]
Działo się we Wsi Domaniewice dnia trzeciego lutego tysiąc osiemset czterdziestego roku o godzinie trzeciej z południa wiadomym czynimy, że w przytomności świadków Józefa Kędziory lat czterdzieści cztery i Kacpra Pela lat trzydzieści osiem mających obydwóch włościan we wsi Skaratkach na gospodarstwie zamieszkałych na dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne małżeństwo między Pawłem Kantorkiem młodzianem urodzonym we wsi Skaratkach z Józefa i Józefy z Wardów małżonków Kantorków we wsi Skaratkach na gospodarstwie zamieszkałych i przy rodzicach zostającym lat dwadzieścia jeden mającym a panną Heleną Majchrzakówną córką Tomasz Majchrzaka we wsi Skaratkach na gospodarstwie zamieszkałego i Domicelli z Sztuków małżonki Majchrzakowy we wsi Łąkach zmarłej i tamże urodzoną a we wsi Skaratkach przy ojcu zostającą lat dziewiętnaście liczącą. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w dniach: dziewiętnastym i dwudziestym szóstym stycznie i drugim lutego bieżącego roku w Parafii domaniewickiej. Jako też zezwolenie ustne obecnych aktowi małżeństwa strony jego obojga rodziców, a strony jej ojca oświadczone zostało tamowaniu małżeństwa nie zaszło. Małżonkowie nowi oświadczyli iż nie zawarli umowy przedślubnej. Akt ten stawającym przeczytanym przez nas przeczytany został, gdyż stawający pisa nie umieją.
Xiądz Michał Górecki Misjonarz Domaniewicki

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl