Drzewo genealogiczne Aleksandra, Magdaleny i Roberta Kantorek oraz osób spokrewnionych

Paweł Kantorek

*23-01-1819 r. Skaratki 
(data i miejsce urodzenia)
+1898 r. Skaratki 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Związki:
Rodzeństwo:
Podstawowe informacje o osobie:
Wyznanierzymsko-katolickie
akt urodzenia:
Archiwum Państwowe w Łodzi
Parafia rzymsko-katolicka pod wezwaniem Świętego Bartłomieja Apostoła w Domaniewicach
numer aktu:11/1819
akt małżeństwa:
Archiwum Państwowe w Łodzi
Parafia rzymsko-katolicka pod wezwaniem Świętego Bartłomieja Apostoła w Domaniewicach
numer aktu:
akt zgonu:
Archiwum Państwowe w Łodzi
Parafia rzymsko-katolicka pod wezwaniem Świętego Bartłomieja Apostoła w Domaniewicach
numer aktu: 53/1898
Źródła:
akt urodzenia Kantorek Paweł, 11/1819, dot. urodzenia [akt prawny]
Roku tysięcznego osiemsetnego dziewiętnastego dnia dwudziestego czwartego miesiąca stycznia o godzinie drugiej z południa przed Nami Kommendarzem Parafii Domaniewickiej sprawującym obowiązki Urzędnika Stanu Cywilnego gminy Domaniewickiej w obwodzie Sochaczewskim województwie Mazowieckim stawił się Józef Kantorek lat trzydzieści mający włościanin ze wsi Skaratek i okazał Nam dziecię płci męskiej, które się urodziło w domu jego pod numerem trzynastym na dniu dwudziestym trzecim miesiąca i roku bieżącego oświadczając iż jest spłodzone z niego i Józefy Wardzianki lat dwadzieścia cztery mającej małżonki jego i życzenie jego jest nadać mu imię Paweł. Po takowym oświadczeniu i okazaniu dziecięcia w przytomności Marcina Koteckiego lat trzydzieści mającego i Michała Jadacha lat czterdzieści mającego włościan ze wsi Skaratek niniejszy akt urodzenie po przeczytaniu onegoż stawającym podpisaliśmy ojciec i świadkowie pisać nie umieją.
Xiądź Woyciech Zawadzki Komendarz Parafii Domaniewickiej sprawującym obowiązki Urzędnika Stanu Cywilnego

akt małżeństwa Kantorek Paweł i Majchrzak Helena, dot. małżeństwa [akt prawny]
Działo się we Wsi Domaniewice dnia trzeciego lutego tysiąc osiemset czterdziestego roku o godzinie trzeciej z południa wiadomym czynimy, że w przytomności świadków Józefa Kędziory lat czterdzieści cztery i Kacpra Pela lat trzydzieści osiem mających obydwóch włościan we wsi Skaratkach na gospodarstwie zamieszkałych na dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne małżeństwo między Pawłem Kantorkiem młodzianem urodzonym we wsi Skaratkach z Józefa i Józefy z Wardów małżonków Kantorków we wsi Skaratkach na gospodarstwie zamieszkałych i przy rodzicach zostającym lat dwadzieścia jeden mającym a panną Heleną Majchrzakówną córką Tomasz Majchrzaka we wsi Skaratkach na gospodarstwie zamieszkałego i Domicelli z Sztuków małżonki Majchrzakowy we wsi Łąkach zmarłej i tamże urodzoną a we wsi Skaratkach przy ojcu zostającą lat dziewiętnaście liczącą. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w dniach: dziewiętnastym i dwudziestym szóstym stycznie i drugim lutego bieżącego roku w Parafii domaniewickiej. Jako też zezwolenie ustne obecnych aktowi małżeństwa strony jego obojga rodziców, a strony jej ojca oświadczone zostało tamowaniu małżeństwa nie zaszło. Małżonkowie nowi oświadczyli iż nie zawarli umowy przedślubnej. Akt ten stawającym przeczytanym przez nas przeczytany został, gdyż stawający pisa nie umieją.
Xiądz Michał Górecki Misjonarz Domaniewicki

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl