Drzewo genealogiczne Aleksandra, Magdaleny i Roberta Kantorek oraz osób spokrewnionych

Szczepan Kierus

 
(data i miejsce urodzenia)
+08-09-1845 r. Domaniewice 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Związki:
akt małżeństwa:
Archiwum Państwowe w Łodzi
Parafia rzymsko-katolicka pod wezwaniem Świętego Bartłomieja Apostoła w Domaniewicach
numer aktu:12/1816
akt zgonu:
Archiwum Państwowe w Łodzi
Parafia rzymsko-katolicka pod wezwaniem Świętego Bartłomieja Apostoła w Domaniewicach
numer aktu: 48/1845
Źródła:
akt małżeństwa Kierus Szczepan i Wilk Róża, 12/1816, dot. małżeństwa [akt prawny]
Roku tysiąc osiemset szesnastego dnia dwudziestego ósmego miesiąca stycznia w niedzielę Komendarz Parafii Domaniewickiej sprawujący obowiązki Urzędnika Stanu Cywilnego Gminy Domaniewickiej w Powiecie Sochaczewskim Departamencie Warszawskim stawili się przed drzwi główne wsi do domu gminnego o godzinie dwunastej w południe dowiedzieliśmy i ogłosiliśmy po pierwszy raz że zostało przy …małżeństwo między Szczepanem Kierusem wdowcem z Szymona i Marianny z Kantorków Kierusowskich małżonków zamieszkałych gospodarzy we wsi Domaniewicach spłodzonym synem z jednej a panną Różą Wilkówną ze Stanisława Wilczaka Marianny Ocielanki małżonków gospodarzy zamieszkałych w wsi Skaratkach spłodzoną córką z drugiej strony, która to zapowiedź po przeczytaniu one głośno i wyraźnie przybita została na drzwiach domu gminnego czego spisaliśmy.
Xiądz Wojciech Zawadzki Kammendarz Domaniewicki sprawujący obowiązki Urzędnika Stanu cywilnego

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl