Drzewo genealogiczne Aleksandra, Magdaleny i Roberta Kantorek oraz osób spokrewnionych

Magdalena Zagajewska z d. Kierus

*25-05-1826 r. Domaniewice 
(data i miejsce urodzenia)
+29-05-1867 r. Rogóźno 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Związki:
Rodzeństwo:
Podstawowe informacje o osobie:
Wyznanierzymsko-katolickie
Ceremoniał religijnychrzest katolicki
Data ceremoniału26-05-1826 r.
Miejsce ceremoniałuDomaniewice
Matka chrzestnaJulianna Kędziora z d. Kantorek (*1798 r. Skaratki, +01-06-1827 r. Skaratki)
Ojciec chrzestnyPlutecki Józef
akt urodzenia:
Archiwum Państwowe w Łodzi
Parafia rzymsko-katolicka pod wezwaniem Świętego Bartłomieja Apostoła w Domaniewicach
numer aktu: 51/1826
akt małżeństwa:
Archiwum Państwowe w Łodzi
Parafia rzymsko-katolicka pod wezwaniem Świętego Bartłomieja Apostoła w Domaniewicach
numer aktu:33/1846
akt małżeństwa:
Archiwum Państwowe w Łodzi
Parafia rzymsko-katolicka pod wezwaniem Świętego Bartłomieja Apostoła w Domaniewicach
numer aktu:23/1853
akt zgonu:
Archiwum Państwowe w Łodzi
Parafia rzymsko-katolicka pod wezwaniem Świętego Bartłomieja Apostoła w Domaniewicach
numer aktu: 49/1867
Źródła:
akt małżeństwa Kantorek Walenty i Kierus Magdalena, 33/1846, dot. małżeństwa [akt prawny]
Działo się we wsi Domaniewicach dnia dwudziestego trzeciego listopada tysiąc osiemset czterdziestego szóstego roku o godzinie trzeciej po południu.
Wiadomo czynimy, że przytomności świadków Walentego Jadacha lat trzydzieści osiem i Jana Kujawiaka lat trzydzieści siedem mających obydwu włościan we wsi Skaratkach na gospodarstwie zamieszkałych na dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne małżeństwo między Walentym Kantorkiem młodzianem urodzonym we wsi Skaratkach z Pawła Kantorka i Katarzyny z Kujawiaków małżonków Kantorków matki już zmarłej we wsi Skaratkach na gospodarstwie zamieszkałych i przy ojcu zostającym lat dziewiętnaści mającym, a panną Magdaleną Kierusówną córką Szczepana Kierusa zmarłego i Rozalii z Wilków małżonki Kieruski wdowy we wsi Domaniewicach na gospodarstwie zamieszkałych i urodzoną przy matce zostającą lat osiemnaście liczącą. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w dniach ósmym, piętnastym i dwudziestym drugim listopada bieżącego roku w parafii Domaniewickiej. Jako też zezwolenie ustne obecnych aktowi małżeństwa ze strony jego ojca, a strony jej matki oświadczone zostało. Powyższe małżeństwo konsystorz łowicki udzielając dyspensy w dniu dwudziestym bieżącego miesiąca i roku od pokrewieństwa w czwartym równym stopniu uroczyście zawrzeć dozwolił. Tamowanie małżeństwa niezaszło. Małżonkowie nowi oświadczają że żadnej umowy urzędowej przed ślubem nie zawarli. Akt ten stawajacym pisać nieumiejącym, przeczytany, przez tylko podpisany został.
Xsiądź Franciszek Woytałowski Proboszcz Domaniewicki

akt małżeństwa Zagajewski Filip i Kantorek Magdalena, 23/1853, dot. małżeństwa [akt prawny]
Działo się we wsi Domaniewicach dnia szóstego lutego tysiąc osiemset pięćdziesiątego trzeciego roku o godzinie szóstej po południu.
Wiadomym czynimy iż w przytomności świadków Tomasza Mrzygłod lat trzydzieści i Wojciecha Woycikowskiego lat trzydzieści sześć liczących obydwu młodzian we wsi Skaratkach na gospodarstwie zamieszkałych na dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne małżeństwo między Filipem Zagajewskim wdowcem synem Franciszka i Agaty z Wochów małżonków Zagajewskich urodzonym w Skaratkach i na gospodarstwie zamieszkałym lat dwadzieścia trzy mającym, a Magdaleną Kantorkową wdową po Walentym Kantorku zmarłym dnia trzynastego stycznia tysiąc osiemset niedziesiątego drugiego roku córką rodziców niewiadomych urodzona w Skaratkach i na gospodarstwie zamieszkałą lat dwadzieścia sześć mającą. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w dniach dziewiątym, szesnastym i dwudziestym trzecim stycznia bieżącego roku w Parafii Domaniewickiej ogłaszane.
Tamowaniu małżeństwa niezaszło. Nowi małżonkowie oświadczyli iż żadnej umowy urzędowej przed ślubem nie zawarli. Akt ten stawającym pisać nieumiejącym przeczytany, przez Nas podpisany został.
/podpis nieczytelny/

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl