Drzewo genealogiczne Aleksandra, Magdaleny i Roberta Kantorek oraz osób spokrewnionych

Franciszka Kustosik z d. Raczkowska

*17-09-1895 r. Zgierz 
(data i miejsce urodzenia)
+04-10-1971 r. Łódź /Łódź/ 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Związki:
Stanisław Kustosik (*07-04-1893 r. Łódź, +16-10-1966 r. Łódź /Łódź/)
    Małżeństwo: 15-11-1913 r. Łódź

    Dzieci:
  1. Kazimiera Kaniewska z d. Kustosik (*1918 r., +22-12-2003 r. /Łódź/) {córka}
  2. Jadwiga Kustosik (*1922 r., +04-03-1923 r. Łódź) {córka}
  3. Mirosław Kustosik (*12-05-1923 r. Łódź, +12-2004 r. Denbighshire North) {syn}
  4. Zenon Kustosik (*20-04-1925 r. Łódź, +12-08-1997 r. Łódź /Łódź/) {syn}
  5. Leszek Kustosik (*1935 r., +04-09-2001 r. /Łódź/) {syn}
(...)
Podstawowe informacje o osobie:
Wyznanierzymsko-katolickie
Ceremoniał religijnychrzest katolicki
Data ceremoniału09-08-1896 r.
Miejsce ceremoniałuZgierz
Matka chrzestnaAntonina /nazwisko nieznane/
Ojciec chrzestnySzwirling Teofil
akt małżeństwa:
Archiwum Państwowe w Łodzi
Parafia rzymsko-katolicka pod wezwaniem Świętego Stanisława Kostki w Łodzi
numer aktu: 384/1913
akt zgonu:
Urząd Stanu Cywilnego Łódź - Centrum
nr aktu:913/1971
Źródła:
akt urodzenia Raczkowska Franciszka, 565/1896, dot. urodzenia [akt prawny]
Działo się w mieście Zgierz dwudziestego ósmego lipca/ dziewiątego sierpnia tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego szóstego roku w godzinę po południu. Stawiła się Katarzyna Rucińska wyrobnica, lat czterdzieści trzy, mieszkająca w Zgierzu, w asyście Ignacego Baszczyńskiego i Michała Sobczaka wyrobników pełnoletnich ze Zgierza i okazała nam dziecię płci żeńskiej urodzone w Zgierzu piątego / siedemnastego września tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego piątego roku w dziewiątej godzinie dnia przez Walerię Raczkowską niezamężną wyrobnicę lat dwadzieścia trzy, mieszkającą w Zgierzu. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odbytym dziś nadano imię Franciszka a rodzicami chrzestnymi jego byli: Teofil Szwirling i Antonina nieznanego nazwiska. Akt ten stworzony został przez matkę dziecka.
Akt ten zgłaszającej i świadkom niepiśmiennym przeczytano, nami podpisano.
Ks. Ja Kacz...

akt małżeństwa Kustosik Stanisław i Raczkowska Franciszka, 384/1913, dot. małżeństwa [akt prawny]
Działo się w mieście Łodzi w parafii św. Stanisława Kostki drugiego/piętnastego listopada tysiąc dziewięćset trzynastego roku o godzinie ósmej wieczorem.
Wiadomo czynimy, iż w przytomności świadków Stanisława Kubiaka i Wojciecha Sobczyka, obydwóch pełnoletnich z Łodzi, zawarty został w dniu dzisiejszym religijny związek małżeński między Stanisławem Kustosikiem, lat dwadzieścia, kawalerem, robotnikiem, synem Marcina i Jadwigi z Lewandowskich, urodzonym i zamieszkałym w Łodzi, i Franciszką Raczkowską, lat siedemnaście, panną, robotnicą, córką niezamężnej Walerii Raczkowskiej, urodzoną w parafii Zgierz w powiecie łódzkim, zamieszkałą w Łodzi. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi wygłoszone w tutejszym kościele parafialnym trzynastego / dwudziestego szóstego października tego roku i w dwie kolejne niedziele. Nowożeńcy oświadczyli, iż umowa przedślubna pomiędzy nimi zawarta nie została. Zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego dał osobiście ojciec nowo zaślubionego, a niewieście - jej opiekun, Łukasz Ruciński. Zniesienie występującej przeszkody kanonicznej w postaci pokrewieństwa nastąpiło decyzją konsystorza warszawskiego z dnia pierwszego / czternastego listopada tego roku o numerze 6106.
Religijny obrzęd zaślubin dopełnił ks. Rybus, miejscowy wikariusz. Akt ten nowożeńcom i świadkom przeczytany podpisaliśmy
ks./podpis nieczytelny/
Karta grobu:
NazwaKustosik Mirosław oraz Franciszka
Nazwa cmentarzaCmentarz rzymsko-katolicki pod wezwaniem Świętej Anny
Adres cmentarzaŁódź, ul. Lodowa 78
Typ cmentarzaWyznaniowy/Śródmiejski
CharakterystykaZiemny/Podwójny/Granit
InskrypcjaŚ.P.
MIROSŁAW
KUSTOSIK
żył lat 72
zm. 5.01.2021
PAMIĘĆ NIE UMIERA

FRANCISZKA
KUSTOSIK
OpiekunCybulska Alina
Data opłacenia2041
 
 

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl