Drzewo genealogiczne Aleksandra, Magdaleny i Roberta Kantorek oraz osób spokrewnionych

Stanisław Kustosik

*07-04-1893 r. Łódź 
(data i miejsce urodzenia)
+16-10-1966 r. Łódź /Łódź/ 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Związki:
Franciszka Kustosik z d. Raczkowska (*17-09-1895 r. Zgierz, +04-10-1971 r. Łódź /Łódź/)
    Małżeństwo: 15-11-1913 r. Łódź

    Dzieci:
  1. Kazimiera Kaniewska z d. Kustosik (*1918 r., +22-12-2003 r. /Łódź/) {córka}
  2. Jadwiga Kustosik (*1922 r., +04-03-1923 r. Łódź) {córka}
  3. Mirosław Kustosik (*12-05-1923 r. Łódź, +12-2004 r. Denbighshire North) {syn}
  4. Zenon Kustosik (*20-04-1925 r. Łódź, +12-08-1997 r. Łódź /Łódź/) {syn}
  5. Leszek Kustosik (*1935 r., +04-09-2001 r. /Łódź/) {syn}
(...)
Rodzeństwo:
↑ 1.Józef Kustosik (*24-01-1891 r. Ostrów, +?) {brat}
↑ 2.Jan Kustosik (*11-01-1892 r. Ostrów, +?) {brat}
↓ 3.Józef Kustosik (*1895 r. Łódź, +?) {brat}
↓ 4.Feliks Kustosik (*1897 r. Łódź, +1897 r. Łódź) {brat}
↓ 5.Janina Filipiak z d. Kustosik (*1900 r. Łódź, +?) {siostra}
↓ 6.Marianna Perska z d. Kustosik (*1904 r. Łódź, +?) {siostra}
Podstawowe informacje o osobie:
Wyznanierzymsko-katolickie
Ceremoniał religijnychrzest katolicki
Data ceremoniału09-04-1893 r.
Miejsce ceremoniałuŁódź
Matka chrzestnaAnna Marchewa
Ojciec chrzestnyTomasz Rogoziński
akt małżeństwa:
Archiwum Państwowe w Łodzi
Parafia rzymsko-katolicka pod wezwaniem Świętego Stanisława Kostki w Łodzi
numer aktu: 384/1913
Źródła:
akt urodzenia Kustosik Stanisław, dot. urodzenia [akt prawny]
Wydarzyło się w Łodzi w parafii Świętego Krzyża dnia dwudziestego ósmego marca /dziewiątego kwietnia tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego trzeciego roku o godzinie trzeciej po południu.
Stawił się Marcin Kustosik, robotnik z Łodzi, lat dwadzieścia osiem, w obecności Tomasza Rogozińskiego i Józefa Marchewy, pełnoletnich robotników z Łodzi i okazał nam niemowlę płci męskiej, oświadczył, że urodziło się dwudziestego szóstego marca /siódmego kwietnia tego roku o godzinie czwartej po południu z jego żony Jadwigi urodzonej Lewandowskiej, lat dwadzieścia sześć mającej.
Niemowlęciu temu na chrzcie świętym dokonanym w tym czasie dano imię Stanisław, a rodzicami chrzestnymi byli: Tomasz Rogoziński i Anna Marchewa.
Akt ten stawiającemu i świadkom, wszystkim niepiśmiennym, przeczytaliśmy
Ks. Majewski

akt małżeństwa Kustosik Stanisław i Raczkowska Franciszka, 384/1913, dot. małżeństwa [akt prawny]
Działo się w mieście Łodzi w parafii św. Stanisława Kostki drugiego/piętnastego listopada tysiąc dziewięćset trzynastego roku o godzinie ósmej wieczorem.
Wiadomo czynimy, iż w przytomności świadków Stanisława Kubiaka i Wojciecha Sobczyka, obydwóch pełnoletnich z Łodzi, zawarty został w dniu dzisiejszym religijny związek małżeński między Stanisławem Kustosikiem, lat dwadzieścia, kawalerem, robotnikiem, synem Marcina i Jadwigi z Lewandowskich, urodzonym i zamieszkałym w Łodzi, i Franciszką Raczkowską, lat siedemnaście, panną, robotnicą, córką niezamężnej Walerii Raczkowskiej, urodzoną w parafii Zgierz w powiecie łódzkim, zamieszkałą w Łodzi. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi wygłoszone w tutejszym kościele parafialnym trzynastego / dwudziestego szóstego października tego roku i w dwie kolejne niedziele. Nowożeńcy oświadczyli, iż umowa przedślubna pomiędzy nimi zawarta nie została. Zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego dał osobiście ojciec nowo zaślubionego, a niewieście - jej opiekun, Łukasz Ruciński. Zniesienie występującej przeszkody kanonicznej w postaci pokrewieństwa nastąpiło decyzją konsystorza warszawskiego z dnia pierwszego / czternastego listopada tego roku o numerze 6106.
Religijny obrzęd zaślubin dopełnił ks. Rybus, miejscowy wikariusz. Akt ten nowożeńcom i świadkom przeczytany podpisaliśmy
ks./podpis nieczytelny/
Karta grobu:
NazwaKustosik Anna i Zenon oraz Stanisław
Nazwa cmentarzaCmentarz rzymsko-katolicki pod wezwaniem Świętej Anny
Adres cmentarzaŁódź, ul. Lodowa 78
Typ cmentarzaWyznaniowy/Śródmiejski
CharakterystykaZiemny/Podwójny/Granit
OpiekunKustosik Zbigniew
Data opłacenia2041
 
 

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl