Drzewo genealogiczne Aleksandra, Magdaleny i Roberta Kantorek oraz osób spokrewnionych

Weronika Mamońska

*15-08-1876 r. Tarnówka 
(data i miejsce urodzenia)
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Rodzeństwo:
Podstawowe informacje o osobie:
Wyznanierzymsko-katolickie
Ceremoniał religijnychrzest katolicki
Data ceremoniału17-08-1876 r.
Miejsce ceremoniałuGrzegorzew
Źródła:
akt urodzenia Mamońska Weronika, 157/1876, dot. urodzenia [akt prawny]
Działo się w osadzie Grzegorzewie piątego / siedemnastego sierpnia tysiąc osiemset siedemdziesiątego szóstego roku w piątej godzinie wieczora. Stawił się Wojciech Mamoński lat dwadzieścia dziewięć, rolnik, mieszkający w Tarnówce, w asyście Józefa Zaborowskiego sześćdziesiąt i Ignacego Witulskiego lat trzydzieści, obu rolników w Tarnówce mieszkających, i okazał Nam dziecię płci żeńskiej oświadczając, że urodziło się ono w Tarnówce wczorajszego dnia w pierwszej godzinie po południu, z ślubnej jego żony Józefy z Jakubowskich lat dwadzieścia dziewięć. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym udzielonym dziś nadane zostało imię Weronika, a rodzicami chrzestnymi jej byli Tadeusz So...ski i K... Z......
Akt ten zgłaszającemu i świadkom przeczytano, ponieważ oni niepiśmienni przez nas został podpisany.
ks. Z Lisowski

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl