Drzewo genealogiczne Aleksandra, Magdaleny i Roberta Kantorek oraz osób spokrewnionych

Antonina Gnatowska z d. Mamońska

*17-04-1868 r. Tarnówka 
(data i miejsce urodzenia)
+16-10-1935 r. Świnice /Świnice/ 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Związki:
Rodzeństwo:
Podstawowe informacje o osobie:
Wyznanierzymsko-katolickie
Ceremoniał religijnychrzest katolicki
Data ceremoniału19-04-1868 r.
Miejsce ceremoniałuGrzegorzew
Ojciec chrzestnyStanisław Mamoński (*1839 r., +?)
akt urodzenia:
Archiwum Państwowe w Poznaniu, Oddział w Koninie
Parafia rzymsko-katolicka pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Grzegorzewie
numer aktu: 87/1868
akt zgonu:
Urząd Stanu Cywilnego w Świnicach Warckich
nr aktu: 39/1935
Źródła:
akt urodzenia Mamońska Antonina, 87/1868, dot. urodzenia [akt prawny]
Działo się w mieście Grzegorzewie dziewiętnastego kwietnia tysiąc osiemset sześćdziesiątego ósmego roku w pierwszej godzinie po południu. Stawił się Wojciech Mamoński robotnik, lat dwadzieścia dwa, mieszkający w Tarnówce, w asyście Stanisława Mamońskiego lat trzydzieści i Józefa Jakubowskiego lat pięćdziesiąt, zagrodników w Tarnówce mieszkających, i okazał Nam dziecię płci żeńskiej oświadczając, że urodziło się ono w Tarnówce siedemnastego kwietnia bieżącego roku w pierwszej godzinie po południu, z ślubnej jego żony Józefy z Jakubowskich lat dwadzieścia dwa. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym udzielonym dziś przez księdza ..... (rysa na zdjęciu) nadane zostało imię Antonina, a rodzicami chrzestnymi jej byli Stanisław Mamoński i Katarzyna Dzierezniewska .
Akt ten zgłaszającemu i świadkom przeczytano, przez nas podpisano.
ks. Z Lisowski

akt zgonu Gnatowskiej Antoniny, 39/1935, dot. zgonu [akt prawny]
Działo się w Świnicach dnia dziewiętnastego października tysiąc dziewięćset trzydziestego piątego roku o godzinie dziewiątej rano. Stawili się Józef Wiśniewski lat czterdzieści sześć i Kazimierz Dębowski lat dwadzieścia dziewięć liczących rolnicy ze Świnic i oświadczyli, że dnia szesnastego października bieżącego roku o godzinie dwunastej w nocy w Świnicach umarła Antonina z Mamońskich Gnatowska lat sześćdziesiąt siedem licząca, urodzona w Budach Tarnowskich powiatu Kolskiego, a zamieszkała przy mężu robotniku w Świnicach, córka Wojciecha i Józefy z Jakubowskich małżonków Mamońskich.Pozostawiła męża Antoniego Gnatowskiego.
Po przekonaniu się o śmierci Antoniny Gnatowskiej. Akt ten oświadczającym przeczytano przez nas podpisany został
Urzędnik Stanu Cywilnego
/podpis nieczytelny/

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl