Drzewo genealogiczne Aleksandra, Magdaleny i Roberta Kantorek oraz osób spokrewnionych

Marianna Znyk z d. Złotkowska

*01-02-1841 r. Kaczkowizna 
(data i miejsce urodzenia)
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Związki:
Adam Znyk (*22-12-1836 r. Sędki, +?)
    Małżeństwo: 21-02-1859 r. Żychlin

    Dzieci:
  1. Stanisław Znyk (*31-03-1865 r. Orątki, +?) {syn}
  2. Józef Znyk (*14-03-1867 r. Orątki, +16-11-1867 r. Orątki) {syn}
  3. Józefa Marciniak z d. Znyk (*30-11-1868 r. Orątki, +?) {córka}
  4. Joanna Zarychta z d. Znyk (*07-03-1871 r. Orątki, +?) {córka}
  5. Jan Znyk (*08-06-1873 r. Orątki, +17-07-1874 r. Orątki) {syn}
  6. Anna Skierska z d. Znyk (*14-07-1875 r. Orątki, +09-06-1954 r. Lenkowice) {córka}
  7. Wawrzyniec Znyk (*23-07-1878 r. Orątki, +11-01-1909 r. Orątki) {syn}
  8. Znyk (*30-05-1882 r. Orątki, +30-05-1882 r. Orątki) {syn}
(...)
Podstawowe informacje o osobie:
Wyznanierzymsko-katolickie
Ceremoniał religijnychrzest katolicki
Data ceremoniału03-02-1847 r.
Miejsce ceremoniałuŻychlin
akt urodzenia:
Archiwum Państwowe w Łodzi
Parafia rzymsko-katolicka pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Żychlinie
numer aktu: 16/1841
akt małżeństwa:
Archiwum Państwowe w Łodzi
Parafia rzymsko-katolicka pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Żychlinie
numer aktu: 16/1859
Źródła:
akt urodzenia Złotkowska Marianna, 16/1841, dot. urodzenia [akt prawny]
Działo się w mieście Żychlinie dnia trzeciego lutego tysiąc osiemset czterdziestego pierwszego roku o godzinie piątej wieczorem. Stawił się Adam Złotkowski wyrobnik w Kaczkowiźnie zamieszkały w obecności Andrzeja Woźniaka lat trzydzieści siedem tudzież Wojciecha Witczaka la trzydzieści mających obydwu w Kaczkowiźnie zamieszkałych i okazał nam dziecię płci żeńskiej urodzone w Kaczkowiźnie dnia pierwszego lutego roku bieżącego o godzinie dwunastej w południe z jego małżonki Józefy z Kazmierczaków lat dwadzieścia mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odbytym dniu dzisiejszym nadane zostało imię Marianna, a rodzicami chrzestnymi byli wyżej wymieniony Andrzej Woźniak i Kunegunda Zarychta. Akt ten stawającemu i świadkom przeczytany został. Ojciec i Świadkowie pisać nie umieją.
Xiądź Walenty Kondracki Proboszcz Parafii Żychlin

akt małżeństwa Znyk adam i Złotkowska Marianna, 16/1859, dot. małżeństwa [akt prawny]
Działo się w Mieście Żychlinie dnia dwudziestego pierwszego lutego tysiąc osiemset pięćdziesiątego dziewiątego roku o godzinie trzeciej po południu. Wiadomym czynimy, że w przytomności świadków Marcina Dzierzyckiego składownika z Buszkowa lat czterdzieści sześć Wawrzyńca Znodziasza gospodarza z Stępowa lat trzydziesty ósmy mających. Na dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne małżeństwo między Adamem Znykiem młodzianem urodzonym w Sędziach synem Macieja i Małgorzaty ze Stępniaków małżonków Znyków w Orątkach w służbie zamieszkałych lat dwadzieścia dwa mający w Tretkach za parobka zostający, a Maryanną Złotkowską panną urodzoną w Kaczkowiźnie córką Adama i Józefy z Kazimierczaków małżonków Złotkowskich w Pacynie zmarłych lat osiemnaście mających w Chochołowie w służbie zamieszkałą. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w dniach czwartym, trzynastym i dwudziestym lutego roku bieżącego w Parafiach Żychlińskiej i Śleszyńskiej. Jako też zezwolenie ustne obecnych aktowi małżeństwa rodziców nowo zaślubionego było oświadczone i opiekuna Stanisława Złotkowskiego nowo zaślubionej było oświadczone. Małżonkowie nowi oświadczyli iż nie zawarli umowy przedślubnej. Obrzęd ten religijny spełniony został przez Księdza Apolinarego Kuropatwę Refformaty zastępcy wikariusza Parafii Żychlin. Akt ten odczytany przez Nas podpisany został/ Stawający i świadkowie pisać nie umieją.
Xiądź Walenty Kondracki Proboszcz Parafii Żychlin

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl