Drzewo genealogiczne Aleksandra, Magdaleny i Roberta Kantorek oraz osób spokrewnionych

Adam Złotkowski

*~ 1815 r. Kaczkowizna 
(data i miejsce urodzenia)
+˂ 1859 r. Pacyna 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Związki:
Rodzeństwo:
↓ 1.Ewa Złotkowska (*25-12-1817 r. Kaczkowizna, +15-11-1819 r. Kaczkowizna) {siostra}
↓ 2.Stanisław Kostka Złotkowski (*15-11-1820 r. Kaczkowizna, +?) {brat}
↓ 3.Antonina Skierska z d. Złotkowska (*~ 1825 r. Dobrów, +28-11-1880 r.) {siostra}
akt małżeństwa:
Archiwum Państwowe w Łodzi
Parafia rzymsko-katolicka pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Żychlinie
numer aktu: 26/1839
Źródła:
akt małżeństwa Złotkowski Adam i Kazmierczak Józefa, 26/1839, dot. małżeństwa [akt prawny]
Działo się w mieście Żychlinie dnia siedemnastego listopada tysiąc osiemset trzydziestego dziewiątego roku o godzinie pierwszej po południu. Wiadomym czynimy że w przytomności świadków Tomasza Dzurzeckiego lat czterdzieści pięć i Karola Witczaka lat czterdzieści cztery mających obydwóch gospodarzy w Kaczkowiźnie zamieszkałych na dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne małżeństwo między Adamem Złotkowskim młodzianem w Kaczkowiźnie w służbie zamieszkałym w Kaczkowiźnie urodzonym z Franciszka i Heleny z Krysiaków małżonków Złotkowskich lat dwadzieścia cztery mającym, a Józefą Kazimierczakówną panną w służbie w Kaczkowiźnie zamieszkałą córką Józefa i Brygidy z Woźniaków małżonków Kazimierczaków ojca już zmarłego w Susierzu, a matki tamże zamieszkałej z rodziną w Krzuzawach Wielkich lat osiemnaście mającą. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w dniach dwudziestym siódmym października, trzecim i dziesiątym listopada roku bieżącego w Parafii Żychlińskiej. Jako też zezwolenie ustne obecnych temu aktowi ojca nowo zaślubionego i matki nowo zaślubionej. Tamowanie małżeństwa nie zaszło. Małżonki nowi oświadczyli iż nie zawarli umowy przedślubnej.
Akt ten stawającym i świadkom przeczytany został. Stawający i świadkowie pisać nie umieją.
Xiądź Walenty Kondracki Proboszcz Parafii Żychlin

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl