Drzewo genealogiczne Aleksandra, Magdaleny i Roberta Kantorek oraz osób spokrewnionych

Kazimierz Marciniak i Józefa Marciniak z d. Znyk

  
Kazimierz Marciniak
*16-02-1863 r. Orątki
+22-12-1929 r. Orątki
Józefa Marciniak z d. Znyk
*30-11-1868 r. Orątki
+
Dane podstawowe:
Ślub cywilny:  23-01-1888 r. Żychlin
Ślub kościelny:  23-01-1888 r. Żychlin
Związek zakończony:  /śmierć współmałżonka/
Dzieci:
1.Marianna Karolkiewicz z d. Marciniak (*16-09-1889 r. Orątki, +13-01-1954 r. Buszkówek) {córka}
2.Józef Marciniak (*07-02-1892 r. Orątki, +?) {syn}
3.Anna Marciniak (*21-07-1893 r. Zarębów, +20-08-1893 r. Zarębów) {córka}
4.Stanisława Marciniak (*06-11-1894 r. Zarębów, +23-12-1900 r. Orątki) {córka}
5.Franciszka Marciniak (*06-02-1898 r. Orątki, +23-12-1900 r. Orątki) {córka}
6.Ewa Cieślak z d. Marciniak (*14-07-1901 r. Orątki, +06-09-1932 r. Orątki) {córka}
7.Władysława Szubka z d. Marciniak (*01-02-1904 r. Orątki, +?) {córka}
8. Marciniak (*31-08-1906 r. Orątki, +31-08-1906 r. Orątki) {syn}
9. Marciniak (*25-04-1908 r. Orątki, +25-04-1908 r. Orątki) {syn}
10.Zofia Marciniak (*17-12-1909 r. Orątki, +05-04-1911 r. Orątki) {córka}
11.Jan Marciniak (*02-06-1912 r. Orątki, +?) {syn}
Źródła:
akt małżeństwa Marciniak Kazimierz i Znyk Józefa, 11 / 1888, dot. małżeństwa [akt prawny]
Działo się w Żychlinie jedenastego /dwudziestego trzeciego stycznia tysiąc osiemset osiemdziesiątego ósmego w cztery godziny po południu.
Stawili się w obecności: Wojciecha Kowalskiego pięćdziesiąt cztery lata i Jana Kiełbasy czterdzieści pięć lat obu robotników we wsi Orątki. Zawarto religijne małżeństwo między:
Kazimierzem Marciniakiem kawalerem dwadzieścia cztery lata liczącym synem Jana i Marianny z domu Stachurskiej małżonków Marciniaków, rolników w Orątkach, urodzonym w Orątkach i tam przy rodzicach zamieszkałym, a Józefą Znyk panną licząca dziewiętnaście lat , córką Adama i Marianny z domu Zielatkowskiej małżonków Znyk rolników w Orątkach, urodzoną w Orątkach i tam przy rodzicach zamieszkałą.
Zapowiedzi w Żychlińskim Kościele Parafialnym pierwsza dwudziestego siódmego grudnia zeszłego roku/ ósmego stycznia, druga trzeciego / piętnastego stycznia i trzecia dziesiątego / dwudziestego drugiego stycznia roku obecnego.
Nowożeńcy oświadczyli, że nie zawierali między sobą umowy przedślubnej. Pozwolenia młodej na zawarcie związku małżeńskiego udzielił słownie jej ojciec, obecny przy akcie zaślubin. Akt ten uczestnikom, ojcu młodej i nowożeńcom odczytano, Nami tylko podpisano.
Proboszcz Żychlińskiej Parafii Prowadzący Akta Stanu Cywilnego
Ks. .. Truskolaski

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl