Drzewo genealogiczne Aleksandra, Magdaleny i Roberta Kantorek oraz osób spokrewnionych

Józef Golis i Kunegunda Golis z d. Anyżka

  
Józef Golis
*~ 1800 r.
+˂ 1858 r.
Kunegunda Golis z d. Anyżka
*~ 1802 r. Retki
+˃ 1858 r.
Dane podstawowe:
Ślub cywilny:  13-02-1820 r. Złaków Kościelny
Związek zakończony:  /śmierć współmałżonka/
Dzieci:
1.Sylwester Golis (*1821 r., +1867 r.) {syn}
2.Rozalia Golis (*~ 1824 r., +26-02-1826 r. Mastki) {córka}
3.Paweł Golis (*1827 r. Mastki, +?) {syn}
4.Franicszka Golis (*1830 r. Mastki, +?) {córka}
5.Marcjanna Golis (*1830 r. Mastki, +?) {córka}
6.Marianna Golis (*1833 r. Mastki, +1848 r. Mastki) {córka}
7.Jan Golis (*29-07-1836 r. Mastki, +?) {syn}
8.Aleksander Golis (*1843 r. Mastki, +1848 r. Mastki) {syn}
9.Filip Golis (*1847 r. Mastki, +?) {syn}
10.Franciszek Golis (+?) {syn}
Źródła:
akt małźeństwa Golis Józef i Anyżka Kunegunda, 16/1820, dot. małżeństwa [akt prawny]
Roku tysięcznego osiemsetnego dwudziestego dnia trzynastego miesiąca lutego przed nami Kommendarzem Złakowskim sprawującym obowiązki Urzędnika Stanu Cywilnego Gminy Złakowskiej Obwodu Gostyńskiego w Województwie Mazowieckim. Stawili się Józef Goliszewski młodzian mający podług złożonej przed nami metryki wyciągniętej z ksiąg Kościoła Chruślińskiego lat dwadzieścia miesięcy jedenaście przy matce dotąd zostający, ojciec zaś jego Józef Golis gospodarz we wsi Mastkach nie żyje podług aktu zejścia wyjętego z ksiąg Cywilnych Gminy Złakowa Kościelnego w asystencie tejże matki swojej Julianny w ....na tymże gospodarstwie w tejze wsi Mastkach zostającej tudzież panną Kunegundą Anyżkówną dowodzącą złożoną przed nami metryką wyjętą z Ksiąg Kościoła Złakowskieo iż skończyła rok osiemnasty wieku swego która w domu rodzicielskim zostaje asystencji ojca swego Franciszka Anyżka gospodarza we wsi Retki i matki Franciszki z Perzynów. Strony stawające żądają abyśmy do ułożenia między nimi obchodu małżeństwa przystąpili, którego zapowiedzi zaczynione były przed drzwiami naszego domu gminnego to jest: pierwsza dnia trzydziestego miesiąca stycznia, druga dnia szóstego miesiąca lutego roku bieżącego zawsze o godzinie dwunastej w południe. Gdy o żadnemu tamowaniu rzeczonego małżeństwa wiadomości nie zostaliśmy a matka zawierającego i rodzice zawierającej małżeństwo na obchody tegoż małżeństwa zezwalają. Przychylając się zatem do żądania stron po przeczytaniu wszystkich wyżej wspomnianych papierów i działu szóstego Kodeksu Cywilnego w tytule o małżeństwie zapytaliśmy się przyszłego małżonka i przyszłej małżonki czy chcą połączyć się ze sobą związkiem małżeńskim? Na co gdy każde z nich oddzielnie odpowiedziało że taka ich jest wola. Ogłaszamy w imieniu prawa iż Józef Goliszewski młodzian i panna Kunegunda Anyżkówna są połączeni ze sobą węzłem małżeństwa. Czego sporządziliśmy akt w przytomności Kazimierza Dominka lat czterdzieści, Grzegorza Miwy lat trzydzieści liczących gospodarzy z wsi Mastki, Ludwika Steka lat trzydzieści jeden i Bartłomieja Śmialka lat trzydzieści liczących gospodarzy z Retków wszystkich z Gminy Złakowa Kościelnego. Akt niniejszy został stawającym przeczytany i przez nas podpisany. Inne osoby w akcie wyrażone pisać nie umieją
X. Jan Chmielewski Kom. Złakowa

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl