Drzewo genealogiczne Aleksandra, Magdaleny i Roberta Kantorek oraz osób spokrewnionych

Jan Golis

*29-07-1836 r. Mastki 
(data i miejsce urodzenia)
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Związki:
Franciszka Golis z d. Czubak (*21-02-1826 r. Złaków Borowy, +?)
    Małżeństwo: 22-11-1858 r. Złaków Kościelny

    Dzieci:
  1. Łukasz Golis (*19-10-1859 r. Mastki, +19-01-1862 r. Mastki) {syn}
  2. Marianna Błażejewska z d. Golis (*29-04-1862 r. Mastki, +26-02-1920 r.) {córka}
  3. Antonina Golis (*13-06-1864 r. Mastki, +?) {córka}
  4. Szczepan Golis (*25-12-1866 r. Mastki, +1929 r. Mastki) {syn}
  5. Jan Golis (*22-06-1869 r. Mastki, +?) {syn}
  6. Anastazja Muras z d. Golis (*14-08-1874 r. Mastki, +1920 r. Duplice Małe) {córka}
(...)
Rodzeństwo:
↑ 1.Sylwester Golis (*1821 r., +1867 r.) {brat}
↑ 2.Rozalia Golis (*~ 1824 r., +26-02-1826 r. Mastki) {siostra}
↑ 3.Paweł Golis (*1827 r. Mastki, +?) {brat}
↑ 4.Franicszka Golis (*1830 r. Mastki, +?) {siostra}
↑ 5.Marcjanna Golis (*1830 r. Mastki, +?) {siostra}
↑ 6.Marianna Golis (*1833 r. Mastki, +1848 r. Mastki) {siostra}
↓ 7.Aleksander Golis (*1843 r. Mastki, +1848 r. Mastki) {brat}
↓ 8.Filip Golis (*1847 r. Mastki, +?) {brat}
↓ 9.Franciszek Golis (+?) {brat}
Podstawowe informacje o osobie:
Wyznanierzymsko-katolickie
Ceremoniał religijnychrzest katolicki
Miejsce ceremoniałuZłaków Kościelny
akt urodzenia:
Archiwum Państwowe w Łodzi
Parafia rzymsko - katolicka pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Złakowie Kościelnym
numer aktu: 67/1836
Źródła:
akt urodzenia Golis Jan, 67/1836, dot. urodzenia [akt prawny]
Działo się w Złakowie Kościelnym dnia trzydziestego lipca tysiąc osiemset trzydziestego szóstego roku o godzinie dziewiątej z rana. Stawił się Józef Golis ojciec dziecięcia gospodarz w Mastkach zamieszkały lat czterdzieści liczący w obecności Kazimierza Piekucz lat dwadzieścia sześć tudzież Marcina Wnuka dwadzieścia siedem mających obydwóch gospodarzy w Mastkach zamieszkałych i okazał nam dziecię płci męskiej urodzone w Mastkach dnia dwudziestego dziewiątego lipca roku bieżącego o godzinie dziewiątej na wieczór z jego małżonki Kunegundy z Anyżków lat trzydzieści cztery mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym w dniu dzisiejszym odbytym nadane zostało imię Jan a rodzicami jego chrzestnymi byli Kazimierz Piekucz i Julianna Boczkowa. Akt ten stawającemu i świadkom przeczytany przez nas tylko został podpisany, gdyż obecni pisać nie umieją
X. Adam Czajkowski proboszcz Złakowa

akt małżeństwa Golis Jan i Czubak Franciszka, 40/1858, dot. małżeństwa [akt prawny]
Działo się w Złakowie Kościelnym dnia dwudziestego drugiego listopada tysiąc osiemset pięćdziesiątego ósmego roku o godzinie pierwszej po południu. Wiadomym czynimy iż w przytomności świadków Wacława Roroga lat trzydzieści osiem i Mateusza Sieczkowskiego lat dwadzieścia osiem mających obydwóch gospodarzy w Mastkach zamieszkałych na dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne małżeństwo między Janem Golisem młodzianem przy matce w Mastkach parafii tutejszej na gospodarstwie osiadłej zamieszkałym i utrzymującym się tamże urodzonym, synem niegdyś Józefa i żyjącej Kunegundy z Anyżków małżonków Golisów lat dwadzieścia dwa skończonych mającym, a Franciszką z Czubaków Wojdecką po Łukaszu Wojdeckim zmarłym w tutejszej parafii dna dwudziestego czerwca tysiąc osiemset pięćdziesiątego piątego roku wdową w Mastkach z wyrobku sie utrzymującą i zamieszkałą urodzoną w Złakowie Borowym córką niegdyś Piotra i Franciszki z Maślarzów małżonków Czubaków lat trzydzieści jeden mającą. Małżeństwo to poprzedziły zapowiedzi w dniach siódmym, czternastym i dwudziestym pierwszym listopada roku bieżącego w kościele parafialnym tutejszym ogłoszone. Małżonkowie nowi oświadczają iż nie zawarli umowy przedślubnej. Obrząd ten religijny spełniony został przez księdza Walentego Nowaka misjonarza Złakowskiego. Akt ten stawającym i świadkom wszystkim pisać nie umiejącym odczytany sami podpisaliśmy.
Walenty Nowak Misjonarz Złakowski utrzymujący Akata Stanu Cywilnego

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl