Drzewo genealogiczne Aleksandra, Magdaleny i Roberta Kantorek oraz osób spokrewnionych

Emilia Lucyna Staworzyńska z d. Karpińska

*~ 1837 r. Opatów 
(data i miejsce urodzenia)
+~ 1872 r. 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Związki:
Rodzeństwo:
↑ 1.Szczepan Karpiński (*1825 r., +?) {brat}
↓ 2.Eleonora Rybkowska z d. Karpińska (*1839 r., +?) {siostra}
Podstawowe informacje o osobie:
Wyznanierzymsko-katolickie
akt małżeństwa:
Archiwum Państwowe w Kielcach
Parafia rzymsko - katolicka pod wezwaniem Świętego Jana Chrzciciela W Pawłowie
numer aktu: 5 / 1855
Źródła:
akt małżeństwa Staworzyński Antoni i Karpińska Emilia, 5/1855, dot. małżeństwa [akt prawny]
Działo się w Pawłowie dnia pierwszego września tysiąc osiemset niedziesiątego piątego roku o godzinie dziewiątej przed południem.
Wiadomym czynimy, że w przytomności świadków Szczepana Karpińskiego lat trzydzieści urzędnika zamieszkałego w Kielcach brata zaślubionej i Antoniego Obuchowicza wójta gminy zamieszkałego w Chybicach lat trzydzieści mających. Na dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne małżeństwo między Antonim Staworzyńskim młodzianem oficjalistą ekonomicznym zamieszkałym w Brzycach a urodzonym w Wolicy powiecie Stompnickim z Wojciecha i Franciszki z Świdzińskich małżonków Staworzyńskich lat dwadzieścia dwa mający, a panną Emilią Karpińską córką Franciszka i Marianny z Jachniewiczów małżonków Karpińskich lat osiemnaście liczącą w Opatowie urodzoną,a na teraz w Stykowie przy siostrze zamieszkałą i zostającą. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w dniach dwunastym, dziewiętnastym i dwudziestym szóstym sierpnia roku bieżącego w parafiach pawłowskiej i świetomarskiej.
Jako też zezwolenie ustne obecnych aktowi małżeństwa rodziców nowozaślubionych było oświadczone. Tamowaniu małżeństwa nie zaszło . Małżonkowie nowi oświadczają, że nie zawarli umowy przedślubnej. Akt ten stawającym i świadkom przeczytany i podpisany został.
Xsiądź Jan Strachowski
Plebam Pawłowski
A.Obuchowicz
Karpiński
Wojciech Staworzyński ojciec
Emilia Karpińska
Antoni Staworzynski

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl