Drzewo genealogiczne Aleksandra, Magdaleny i Roberta Kantorek oraz osób spokrewnionych

Antoni Staworzyński

*21-05-1835 r. Wolica 
(data i miejsce urodzenia)
+18-02-1911 r. /Warszawa/ 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Związki:
Rodzeństwo:
Podstawowe informacje o osobie:
Wyznanierzymsko-katolickie
Ceremoniał religijnychrzest katolicki
Data ceremoniału21-05-1835 r.
Miejsce ceremoniałuStopnica
akt małżeństwa :
Archiwum Państwowe w Kielcach
Parafia rzymsko - katolicka pod wezwaniem Świętego Jana Chrzciciela W Pawłowie
numer aktu: 5 / 1855
akt małżeństwa:
Archiwum Diecezjalne w Kielcach
Parafia rzymsko - katolicka pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szańcu
numer aktu: 14/1872
Źródła:
akt urodzenia Staworzyński Antoni Feliks, 106/1835, dot. urodzenia [akt prawny]
Działo się w mieście Stopnicy dnia dwudziestego pierwszego maja tysiąc osiemset trzydziestego piątego roku o godzinie ósmej wieczór. Stawił się Wojciech Staworzyński lat dwadzieścia dwa mający w obecności Kazimierza Jasińskiego lat pięćdziesiąt sześć i Antoniego Star…kiego lat czterdzieści trzy obydwaj w mieście Stopnicy zamieszkałych i okazał nam dziecię płci męskiej urodzone w Wolicy dnia dzisiejszego o godzinie czwartej z rana z Jego małżonki Franciszki z Świdzińskich lat dwadzieścia mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym dnia dzisiejszego przez Nas odbytym nadane zostały imiona Antoni Feliks, a rodzicami Jego chrzestnymi byli wyżej wspomniany Kazimierz Jasiński i Agnieszka Frankowa kramarka z Wolicy. Akt ten stawającemu i świadkom przeczytany a przez nas tylko podpisany został ponieważ stawający ani świadkowie pisać nie umieją.
Ksiądź Maciej Majerczak proboszcz Stopnicy

akt małżeństwa Staworzyński Antoni i Karpińska Emilia, 5/1855, dot. małżeństwa [akt prawny]
Działo się w Pawłowie dnia pierwszego września tysiąc osiemset niedziesiątego piątego roku o godzinie dziewiątej przed południem.
Wiadomym czynimy, że w przytomności świadków Szczepana Karpińskiego lat trzydzieści urzędnika zamieszkałego w Kielcach brata zaślubionej i Antoniego Obuchowicza wójta gminy zamieszkałego w Chybicach lat trzydzieści mających. Na dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne małżeństwo między Antonim Staworzyńskim młodzianem oficjalistą ekonomicznym zamieszkałym w Brzycach a urodzonym w Wolicy powiecie Stompnickim z Wojciecha i Franciszki z Świdzińskich małżonków Staworzyńskich lat dwadzieścia dwa mający, a panną Emilią Karpińską córką Franciszka i Marianny z Jachniewiczów małżonków Karpińskich lat osiemnaście liczącą w Opatowie urodzoną,a na teraz w Stykowie przy siostrze zamieszkałą i zostającą. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w dniach dwunastym, dziewiętnastym i dwudziestym szóstym sierpnia roku bieżącego w parafiach pawłowskiej i świetomarskiej.
Jako też zezwolenie ustne obecnych aktowi małżeństwa rodziców nowozaślubionych było oświadczone. Tamowaniu małżeństwa nie zaszło . Małżonkowie nowi oświadczają, że nie zawarli umowy przedślubnej. Akt ten stawającym i świadkom przeczytany i podpisany został.
Xsiądź Jan Strachowski
Plebam Pawłowski
A.Obuchowicz
Karpiński
Wojciech Staworzyński ojciec
Emilia Karpińska
Antoni Staworzynski
Karta grobu:
NazwaStaworzyński Antoni
Nazwa cmentarzaCmentarz Powązkowski w Warszawie
Adres cmentarzaWarszawa, ul. Powązkowska 1
Lokalizacjakwatera:286 rząd:6 miejsce:3
InskrypcjaŚ. + P.

JANINA
STAWORZYŃSKA
ŻYŁA LAT 23 ZM. 14 - VII - 1927

MARIA Z MARTYNOWSKICH
STAWORZYŃSKA
ŻYŁA LAT 72 ZM. 29 - X - 1954

ANTONI
STAWORZYŃSKI
ŻYŁ LAT 76 ZM. 18 - II - 1911

FRANCISZEK
STAWORZYŃSKI
ŻYŁ LAT 72 ZM. 2 - VIII - 1937

- Inskrypcje
z płyty nagrobnej:

Ś. + P.

GENOWEFA STAWORZYŃSKA
Z ŻEROSŁAWSKICH
LAT 36
ZGINĘŁA W POWSTANIU WARSZAWSKIM 1944 R.
UKOCHANEJ ŻONIE I MATCE
MĄŻ I CÓRKA

SYMBOLICZNIE
HENRYK STAWORZYŃSKI
ŻYŁ LAT 77 ZMARŁ W ANGLII 12 V 1983 R.
UCZESTNIK II GIEJ WOJNY ŚWIATOWEJ
OFICER TECHNICZNY POLSKIEGO
DYWIZJONU BOMBOWEGO No 300
 
 

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl