Drzewo genealogiczne Aleksandra, Magdaleny i Roberta Kantorek oraz osób spokrewnionych

Franciszek Staworzyński

*1865 r. Wierzbica 
(data i miejsce urodzenia)
+02-08-1937 r. /Warszawa/ 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Związki:
Rodzeństwo:
Podstawowe informacje o osobie:
Wyznanierzymsko-katolickie
Ceremoniał religijnychrzest katolicki
Miejsce ceremoniałuTuczępy
akt małżeństwa:
Archiwum Państwowe miasta stołecznego Warszawy
Parafia rzymsko - katolicka pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szymanowie
numer aktu: 17/1897
Źródła:
akt małżeństwa Staworzyński Franciszek i Jagusiak Marianna, dot. małżeństwa [akt prawny]
Wydarzyło się w osadzie Szymanów dnia dwudziestego szóstego stycznia / siódmego lutego tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego siódmego o godzinie piątej po południu.
Ogłaszamy, że w obecności świadków Szymona Kurana lat pięćdziesiąt i Pawła Woźniackiego lat trzydzieści pięć , obaj rolnicy z Antoniewa, zawarte zostało religijne małżeństwo między Franciszkiem Staworzyńskim, kawalerem, krawcem, lat trzydzieści trzy mającym, urodzonym w Wierzbicy parafii Tuczępy kieleckiej guberni, a żyjącym w Warszawie parafii Św. Aleksandra, synem żyjącego Antoniego i nieżyjącej Emilii urodzonej Karpińska, małżonków Staworzyńskich i Marianną Jagusiak urodzoną Teresińska, wdową po zmarłym półtora roku temu w Warszawie parafii Św. Antoniego, Romanie Adamie, dwojga imion, Jagusiaku, lat dwadzieścia sześć mającą, urodzoną w Miedniewicach, a żyjącą w Walentynowie, córką żyjących Stanisława i Franciszki urodzonej Sielska, małżonków Teresińskich. Zawarcie małżeństwa poprzedziły trzy zapowiedzi ogłoszone w tutejszej i warszawskiej parafii Św. Aleksandra w trzy niedzielne dni, a dokładnie piętnastym / dwudziestym siódmym grudnia zeszłego roku; dwudziestym drugim grudnia zeszłego roku / trzeciego stycznia tego roku i dwudziestym dziewiątym grudnia zeszłego roku / dziesiątym stycznia tego roku. Nowożeńcy oświadczyli, że nie zawarli miedzy sobą umowy przedślubnej. Religijnego obrzędu ślubu dokonał miedniewicki ksiądz Kajetan Trzeszkowicz z pozwolenia księdza Franciszka Sadowskiego administratora miejscowej parafii. Akt ten nowożeńcom i niepiśmiennym świadkom odczytaliśmy, nami i nowożeńcami podpisaliśmy.
ks. /podpis nieczytelny/
Karta grobu:
NazwaStaworzyński Antoni
Nazwa cmentarzaCmentarz Powązkowski w Warszawie
Adres cmentarzaWarszawa, ul. Powązkowska 1
Lokalizacjakwatera:286 rząd:6 miejsce:3
InskrypcjaŚ. + P.

JANINA
STAWORZYŃSKA
ŻYŁA LAT 23 ZM. 14 - VII - 1927

MARIA Z MARTYNOWSKICH
STAWORZYŃSKA
ŻYŁA LAT 72 ZM. 29 - X - 1954

ANTONI
STAWORZYŃSKI
ŻYŁ LAT 76 ZM. 18 - II - 1911

FRANCISZEK
STAWORZYŃSKI
ŻYŁ LAT 72 ZM. 2 - VIII - 1937

- Inskrypcje
z płyty nagrobnej:

Ś. + P.

GENOWEFA STAWORZYŃSKA
Z ŻEROSŁAWSKICH
LAT 36
ZGINĘŁA W POWSTANIU WARSZAWSKIM 1944 R.
UKOCHANEJ ŻONIE I MATCE
MĄŻ I CÓRKA

SYMBOLICZNIE
HENRYK STAWORZYŃSKI
ŻYŁ LAT 77 ZMARŁ W ANGLII 12 V 1983 R.
UCZESTNIK II GIEJ WOJNY ŚWIATOWEJ
OFICER TECHNICZNY POLSKIEGO
DYWIZJONU BOMBOWEGO No 300
 
 

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl