Drzewo genealogiczne Aleksandra, Magdaleny i Roberta Kantorek oraz osób spokrewnionych

Marianna Mielczarek z d. Kazimierska

*17-06-1825 r. Guźnia 
(data i miejsce urodzenia)
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Związki:
Rodzeństwo:
Podstawowe informacje o osobie:
Wyznanierzymsko-katolickie
Ceremoniał religijnychrzest katolicki
Data ceremoniału18-06-1825 r.
Miejsce ceremoniałuChruślin
akt urodzenia:
Archiwum Państwowe w Łodzi
Parafia rzymsko-katolicka pod wezwaniem Świętego Michała w Chruślinie
numer aktu: 36/1825
akt małżeństwa:
Archiwum Państwowe w Łodzi
Parafia rzymsko-katolicka pod wezwaniem Świętego Michała w Chruślinie
numer aktu: 11/1843
akt małżeństwa:
Archiwum Państwowe w Łodzi
Parafia rzymsko-katolicka pod wezwaniem Świętego Michała w Chruślinie
numer aktu: 13/1893
Źródła:
akt małżeństwa Gajda Józef i Kazmierska Marianna, dot. małżeństwa [akt prawny]
Działo się w Chruślinie dnia dwudziestego siódmego lutego tysiąc osiemset czterdziestego trzeciego o godzinie dziesiątej w południe.
Wiadomym czynimy, że w przytomności świadków Józefa Sałtysiawskiego lat trzydzieści i Jana gajdy lat czterdzieści mającego obydwóch gospodarzy w Guźni zamieszkalych na dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne małżeństwo między Józefem Gajdą młodzianem parobkiem w Guźni zamieszkałym lat dziewiętnaście mającym i tam urodzonym z Pawła i Tekli z Majdaków Gajdów małżonków z Guźni Maryanną Kaźmierską panną córką Mikołaja i Rozalii małżonków Kaźmierskich w Guźni zamieszkałych lat osiemnaście licząca tu w Guźni urodzona i przy rodzicach zostająca.
Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w dniach piątym, dwunastym i dziewiętnastym lutego roku bieżącego w parafii Chruślińskiej jako też zezwolenie ustne obecnych aktowi małżeństwa rodziców ślubujących obojga.
Małżonkowie nowi oświadczają iż żadnej umowy przed ślubnej urzędowej nie zawarli. Akt ten stawiającym i świadkom przeczytany i przez Nas tylko podpisany gdyż stawający i świadkowie pisać nie umieją.
Ks. Jan Belert

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl