Drzewo genealogiczne Aleksandra, Magdaleny i Roberta Kantorek oraz osób spokrewnionych

Józef Gajda i Marianna Mielczarek z d. Kazimierska

  
Józef Gajda
*15-03-1824 r. Guźnia
+
Marianna Mielczarek z d. Kazimierska
*17-06-1825 r. Guźnia
+
Dane podstawowe:
Ślub cywilny:  27-02-1843 r. Chruślin
Ślub kościelny:  27-02-1843 r. Chruślin
Związek zakończony:  /śmierć współmałżonka/
Dzieci:
Źródła:
akt małżeństwa Gajda Józef i Kazmierska Marianna, Archiwum Państwowe w Łodzi 11/1843, dot. małżeństwa [akt prawny]
Działo się w Chruślinie dnia dwudziestego siódmego lutego tysiąc osiemset czterdziestego trzeciego o godzinie dziesiątej w południe.
Wiadomym czynimy, że w przytomności świadków Józefa Sałtysiawskiego lat trzydzieści i Jana gajdy lat czterdzieści mającego obydwóch gospodarzy w Guźni zamieszkalych na dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne małżeństwo między Józefem Gajdą młodzianem parobkiem w Guźni zamieszkałym lat dziewiętnaście mającym i tam urodzonym z Pawła i Tekli z Majdaków Gajdów małżonków z Guźni Maryanną Kaźmierską panną córką Mikołaja i Rozalii małżonków Kaźmierskich w Guni zamieszkałych lat osiemnaście licząca tu w Guźni urodzona i przy rodzicach zostająca.
Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w dniach piątym, dwunastym i dziewiętnastym lutego roku bieżącego w parafii Chruślińskiej jako też zezwolenie ustne obecnych aktowi małżeństwa rodziców ślubujących obojga.
Małżonkowie nowi oświadczają iż żadnej umowy przed ślubnej urzędowej nie zawarli. Akt ten stawiającym i świadkom przeczytany i przez Nas tylko podpisany gdyż stawający i świadkowie pisać nie umieją.
Ks. Jan Belert

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl