Drzewo genealogiczne Aleksandra, Magdaleny i Roberta Kantorek oraz osób spokrewnionych

Franciszek Kantorek

*1765 r. 
(data i miejsce urodzenia)
+20-09-1808 r. Skaratki 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Związki:
Rodzeństwo:
Podstawowe informacje o osobie:
Wyznanierzymsko-katolickie
akt urodzenia:
Archiwum Państwowe w Łodzi
Parafia rzymsko-katolicka pod wezwaniem Świętego Bartłomieja Apostoła w Domaniewicach
numer aktu: 17/1765
akt zgonu:
Archiwum Państwowe w Łodzi
Parafia rzymsko-katolicka pod wezwaniem Świętego Bartłomieja Apostoła w Domaniewicach
Źródła:
akt zgonu Kantorek Franciszek, dot. zgonu [akt prawny]
Roku tysięcznego osiemsetnego ósmego dnia dwudziestego pierwszego miesiąca września przed Nami Kammendarzem Domaniewickim sprawującym obowiązki urzędnika Stanu Cywilnego gminy domaniewickiej w powiecie Sochaczewskim departamencie Warszawskim stawili się Woyciech Kantorek gospodarz ze wsi Skaratek y Józef Kantorek synowie Woyciecha Kantorka y oświadczyli Nam iż dnia dwudziestego z rana miesiąca y roku bieżącego umarł w domu swoim Franciszek Kantorek gospodarz ze wsi Skaratek oyciec Józefa Kantorka a brat rodzony Woyciecha Kantorka lat trzydzieści sześć mający. Po uczynieniu takowego oświadczenia niniejszy akt po przeczytaniu owegoż oświadczającym podpisaliśmy oświadczający pisać nieumieją.
Ks. Woyciech Zawadzki Kommendarz Domaniewicki sprawujący obowiązki Stanu Cywilnego

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl