Drzewo genealogiczne Aleksandra, Magdaleny i Roberta Kantorek oraz osób spokrewnionych

Antoni Kantorek

*16-06-1808 r. Skaratki 
(data i miejsce urodzenia)
+1870 r. Skaratki 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Związki:
Rodzeństwo:
Podstawowe informacje o osobie:
Wyznanierzymsko-katolickie
akt urodzenia:
Archiwum Państwowe w Łodzi
Parafia rzymsko-katolicka pod wezwaniem Świętego Bartłomieja Apostoła w Domaniewicach
numer aktu:
akt małżeństwa:
Archiwum Państwowe w Łodzi
Parafia rzymsko-katolicka pod wezwaniem Świętego Bartłomieja Apostoła w Domaniewicach
numer aktu:
akt zgonu:
Archiwum Państwowe w Łodzi
Parafia rzymsko-katolicka pod wezwaniem Świętego Bartłomieja Apostoła w Domaniewicach
numer aktu: 26/1870
Źródła:
akt urodzenia Kantorek Antoni, dot. urodzenia [akt prawny]
Roku tysięcznego osiemsetnego ósmego dnia siedemnastego miesiąca czerwca o godzinie dziewiątej z rana przez Nami Komendarzem kościoła Domaniewickiego sprawującym obowiązki Urzędnika Stanu Cywilnego gminy Domaniewickiej w powiecie Sochaczewskim departamencie Warszawskim stawił się Franciszek Kantorek gospodarz w wsi Skaratki osiadły y zamieszkały liczący sobie lat trzydzieści ósmy okazał Nam dziecię płci męskiej, które urodziło się w domu jego na dniu szesnastym czerwca wieczór roku bieżącego oświadczając iż jest spłodzone z niego y Marianny Jadaszkówny trzydzieści sześć lat mającej jego małżonki y że życzeniem jego yst nadanie mu imię Antoni z Padwy. Po uczynieniu powyższego oświadczenia y okazaniu dziecięcia w przytomności Jana Pobralskiego organisty Domaniewickiego lat trzydzieści sześć mającego tudzież Mateusza Białka rachującego sobie lat dwadzieścia osiem włościanina ze Skaratek. Jeden ze świadków to jest Jan Pobralski z Nami niniejszy akt urodzenia po przeczytaniu owegoż swatającym podpisał. Ojciec zaś Franciszek Kantorek y drugi świadek Mateusz Białek pisać nie umie.
Xiądź Woyciech Zawadzki Kommendera Domaniewicki sprawujący obowiązki Urzędnika Stanu Cywilnego

akt małżeństwa Kantorek Antoni i Pel Katarzyna, dot. małżeństwa [akt prawny]
Działo się we Wsi Domaniewice dnia dwudziestego szóstego listopada tysiąc osiemset dwudziestego siódmego roku o godzinie drugiej po południu.
Wiadomym czynimy, że w przytomności świadków Stanisława Mrzygłoda lat trzydzieści cztery i mikołaja Ziarnika lat trzydzieści sześć zamieszkałych na gospodarstwie we wsi Skaratkach zawarte zostało religijne małżeństwo między Antonim Kantorkiem młodzianem we Wsi Skaratkach na gospodarstwie zamieszkałym, tamże w Skaratkach urodzonym z Franciszka i Marianny z Jadachów małżonków Kantorków i w Skaratkach zamieszkałych i tamże już zmarłych, lat dziewiętnaście mającym, a panną Katarzyną Pelowną córką Wojciecha i Elżbiety małżonków Pelów gospodarstwie w Skaratkach zamieszkałych, tamże urodzoną lat szesnaście liczącą i przy rodzicach zostająca. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w dniach: jedenastym, osiemnastym i dwudziestym piątym listopada roku bieżącego w Parafii Domaniewickiej. Małżonkowie nowi oświadczyli , iż niezawierani przed ślubem umowy. Jako też zezwolenie ustne obecnemu aktowi małżeństwa strony nowo zaślubionej , strony zaś nowo zaślubionego Antoniego Kantorka dziadka jego Wojciecha było oświadczone. Akt ten stawiającym i świadkom przeczytany przez nas został podpisany , gdyż stawiający i świadkowie pisa nie umieją.
Xiądz Franciszek Wojtałowski Kommander Parafii Domaniewickiej

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl