Drzewo genealogiczne Aleksandra, Magdaleny i Roberta Kantorek oraz osób spokrewnionych

Julianna Kędziora z d. Kantorek

*1798 r. Skaratki 
(data i miejsce urodzenia)
+01-06-1827 r. Skaratki 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Związki:
Józef Kędziora (*1797 r. Domaniewice, +?)
    Małżeństwo: 29-01-1827 r. Domaniewice
(...)
Rodzeństwo:
Podstawowe informacje o osobie:
Wyznanierzymsko-katolickie
akt urodzenia:
Archiwum Państwowe w Łodzi
Parafia rzymsko-katolicka pod wezwaniem Świętego Bartłomieja Apostoła w Domaniewicach
numer aktu: 7/1798
akt małżeństwa:
Archiwum Państwowe w Łodzi
Parafia rzymsko-katolicka pod wezwaniem Świętego Bartłomieja Apostoła w Domaniewicach
numer aktu:4/1827
Źródła:
akt małżeństwa Kędziora Józef i Kantorek Julianna, 4/1827, dot. małżeństwa [akt prawny]
Działo się we wsi Domaniewicach dnia dwudziestego dziewiątego stycznia tysiąc osiemset dwudziestego siódmego roku o godzinie trzeciej po południu.
Wiadomo czynimy, że w przytomności świadków Jakuba Jadacha lat trzydzieści pięć i Jana Kołtonika lat trzydzieści mających, robotników na gospodarstwie we wsi Skaratkach zamieszkałych, na dnu dzisiejszym zawarte zostało religijne małżeństwo między Józefem Kędziorą wdowcem lat trzydzieści mającym w służbie za parobka w Skaratkach zamieszkałym urodzonym we wsi Domaniewicach z Kacpra i Maryanny z Okrasow małżonków Kędziorów w Domaniewicach na gospodarstwie zamieszkałych, a panną Julianną Kantorkówną, córka Franciszka w Skaratkach już zmarłego i Maryanny z Jadachów małżonków Kantorków z Skaratek, lat dwadzieścia osiem liczącą urodzoną w Skaratkach i tamże przy matce zostającą. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w dniach czternastym, dwudziestym pierwszym i dwudziestym ósmym stycznia bieżącego roku w parafii Domaniewickiej, jako też zezwolenie ustne obecnych aktowi małżeństwa z obu stron matek gdyż tak nowo zaślubionego jako tez i nowo zaślubionej ojcowie już nieżywą i było oświadczone tamowanie małżeństwa niezaszło.
Małżonkowie nowi oświadczają iż nie zawarli umowy przed ślubnej. Akt ten stawajacym i świadkom przeczytany, przez Nas podpisany gdyż stawający i świadkowie pisać nie umieją.
Xsiądź Franciszek Woytałowski Kommendarz Parafii Domaniewickiej

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl