Drzewo genealogiczne Aleksandra, Magdaleny i Roberta Kantorek oraz osób spokrewnionych

Aniela Pintera z d. Stępień

*06-01-1909 r. Dąbrówka  
(data i miejsce urodzenia)
+18-06-1979 r. Łódź /Łódź/ 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Związki:
Bolesław Pintera (*10-10-1917 r. Łódź, +27-05-1966 r. Łódź /Łódź/)
    Małżeństwo: 27-12-1934 r. Łódź

    Dzieci:
  1. Franciszka Bolesława Fladzińska z d. Pintera (*22-09-1935 r. Łódź, +24-07-2023 r. Łódź /Łódź/) {córka}
  2. Bolesław Kazimierz Pintera (*1942 r. Łódź) {syn}
  3. Krystyna Teresa Pijanowska z d. Pintera (*05-10-1947 r. Łódź, +31-01-2009 r. Zgierz /Łódź/) {córka}
(...)
Rodzeństwo:
↑ 1.Józef Stępień (*13-11-1897 r. Siedlów, +?) {brat}
↑ 2.Antoni Stępień (*1901 r. Siedlów, +1901 r. Siedlów) {brat}
↑ 3.Jan Stępień (*1902 r. Siedlów, +1902 r. Siedlów) {brat}
↑ 4.Stefan Stępień (*1903 r. Siedlów, +?) {brat}
↓ 5.Stanisław Stępień (+?) {brat}
↓ 6. Stępień (+?) {brat}
Podstawowe informacje o osobie:
Wyznanierzymsko-katolickie
Ceremoniał religijnychrzest katolicki
Data ceremoniału07-01-1909 r.
Miejsce ceremoniałuWielka Wola
Matka chrzestnaFranciszka Stańczyk
Ojciec chrzestny Wincenty Hybiński /Chybiński /
akt urodzenia:
Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim
Parafia rzymsko-katolicka pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Wielkiej Woli
akt zgonu:
Urząd Stanu Cywilnego Łódź - Centrum
nr aktu: 717/ 1979
Źródła:
akt urodzenia Stępień Aniela, dot. urodzenia [akt prawny]
Działo się w Wielkiej Woli 25 grudnia 1908 r./ 7 stycznia 1909 r. godz 11. Zgłosił się Henryk Stępień lat 41, robotnik ze wsi Dąbrówka, w towarzystwie Izydora Fabianowskiego lat 42 i Franciszka Hybińskiego / Chybińskiego/ lat 50 obu robotników ze wsi Dąbrówka, i okazał Nam dziecię płci żeńskiej oświadczając, że urodziło się ono we wsi Dąbrówka 24 grudnia ubiegłego roku /6 stycznia bieżącego roku w ósmej godzinie wieczora z ślubnej jego żony Wiktorii z Fabiańskich lat 36. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym udzielonym dziś przez Księdza Adama Adamczyka nadano imię Aniela, a chrzestnymi jego byli Wincenty Hybiński /Chybiński / i Franciszka Stańczyk. Akt ten zgłaszającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytano i Nami tylko podpisano.
Urzędnik Stanu Cywilnego Ks. A. Adamczyk

akt małżeństwa Pintera Bolesław i Stępień Aniela, dot. małżeństwa [akt prawny]
Parafia rzymsko-katolicka Opatrzności Bożej w Łodzi dnia dwudziestego siódmego grudnia tysiąc dziewięćset trzydziestego czwartego roku, godzina /nieczytelne/
Oświadczamy, że w dniu dzisiejszym w obecności pełnoletnich świadków Stanisława Pawelczyka, robotnika zamieszkałego w Łodzi i Leopolda Szczygielakiego zamieszkałego w Łodzi zawarty został religijny związek małżeński między Bolesławem Pinterą, kawalerem, robotnikiem liczącym lat osiemnaście synem Władysława i Franciszki z Bergerów urodzonym w Bałutach ochrzczonym w kościele Wniebowzięcia N.M.P. w Łodzi zamieszkałym w Łodzi przy ulicy Mianowskiego pod nr.29, a Anielą Stępień, panną, robotnicą lat dwadzieścia pięć córką Henryka i Wiktorii z Fabjańskich urodzoną w Dąbrówce pow. Opoczyńskiego ochrzczoną w kościele parafialnym w Wielka Wola zamieszkałą w Marysin III przy ulicy Źródłowej pod nr.52
Ślub ten poprzedziły zapowiedzi trzykrotne ogłoszone w kościele tutejszym w dniach dwudziestym piątym listopada, drugim i dziewiątym grudnia roku bierzącego.
Obrzędu religijnego dopełnił ksiądz Józef Gawęda, miejscowy wikariusz
Nowożeńcy majątkowej umowy przedślubnej nie zawarli. Pozwolenia na zawarcie tego małżeństwa nowożeńcowi matka jego obecna przy ślubie udzieliła zatem.
Akt ten nowożeńcom i świadkom został przeczytany, przyjęty i podpisany.
Panna młoda niepiśmienna
ks./podpis nieczytelny/
Karta grobu:
NazwaPintera Aniela i Pijanowska Krystyna
Nazwa cmentarzaCmentarz rzymsko-katolicki pod wezwaniem Świętego Wincentego
Adres cmentarzaŁódź, ul. Smutna 9
Lokalizacja43
Typ cmentarzaWyznaniowy/Śródmiejski
CharakterystykaZiemny/Pojedynczy/Lastriko
InskrypcjaŚ.P.


KRYSTYNA
PIJANOWSKA
ŻYŁA LAT 61 ZM.31.01.2009 R.
ANIELA
PINTERA
ŻYŁ LAT 70 ZM.18.06.1979 R.
POKÓJ ICH DUSZOM
OpiekunWin-Kołacińska Monika
Data opłacenia2029
 
 

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl