Drzewo genealogiczne Aleksandra, Magdaleny i Roberta Kantorek oraz osób spokrewnionych

Bolesław Pintera i Aniela Pintera z d. Stępień

Bolesław Pintera
*10-10-1917 r. Łódź
+27-05-1966 r. Łódź /Łódź/
Aniela Pintera z d. Stępień
*06-01-1909 r. Dąbrówka
+18-06-1979 r. Łódź /Łódź/
Dane podstawowe:
Ślub cywilny:  27-12-1934 r. Łódź
Ślub kościelny:  27-12-1934 r. Łódź
Związek zakończony:  /śmierć współmałżonka/
Dzieci:
1.Franciszka Bolesława Fladzińska z d. Pintera (*1935 r. Łódź) {córka}
2.{dane zastrzeżone} {syn}
3.{dane zastrzeżone} {córka}
Źródła:
akt małżeństwa Pintera Bolesław i Stępień Aniela, 130/18/1934, dot. małżeństwa [akt prawny]
Parafia rzymsko-katolicka Opatrzności Bożej w Łodzi dnia dwudziestego siódmego grudnia tysiąc dziewięćset trzydziestego czwartego roku, godzina /nieczytelne/
Oświadczamy, że w dniu dzisiejszym w obecności pełnoletnich świadków Stanisława Pawelczyka, robotnika zamieszkałego w Łodzi i Leopolda Szczygielakiego zamieszkałego w Łodzi zawarty został religijny związek małżeński między Bolesławem Pinterą, kawalerem, robotnikiem liczącym lat osiemnaście synem Władysława i Franciszki z Bergerów urodzonym w Bałutach ochrzczonym w kościele Wniebowzięcia N.M.P. w Łodzi zamieszkałym w Łodzi przy ulicy Mianowskiego pod nr.29, a Anielą Stępień, panną, robotnicą lat dwadzieścia pięć córką Henryka i Wiktorii z Fabjańskich urodzoną w Dąbrówce pow. Opoczyńskiego ochrzczoną w kościele parafialnym w Wielka Wola zamieszkałą w Marysin III przy ulicy Źródłowej pod nr.52
Ślub ten poprzedziły zapowiedzi trzykrotne ogłoszone w kościele tutejszym w dniach dwudziestym piątym listopada, drugim i dziewiątym grudnia roku bierzącego.
Obrzędu religijnego dopełnił ksiądz Józef Gawęda, miejscowy wikariusz
Nowożeńcy majątkowej umowy przedślubnej nie zawarli. Pozwolenia na zawarcie tego małżeństwa nowożeńcowi matka jego obecna przy ślubie udzieliła zatem.
Akt ten nowożeńcom i świadkom został przeczytany, przyjęty i podpisany.
Panna młoda niepiśmienna
ks./podpis nieczytelny/

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl