Drzewo genealogiczne Aleksandra, Magdaleny i Roberta Kantorek oraz osób spokrewnionych

Marianna Fladzińska z d. Karolkiewicz

*09-04-1915 r. Buszkówek 
(data i miejsce urodzenia)
+14-05-1992 r. Łódź /Łódź/ 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Związki:
Rodzeństwo:
↑ 1.Zofia Fladzińska z d. Karolkiewicz (*03-01-1909 r. Orątki, +10-08-1984 r. /Łódź/) {siostra}
↑ 2.Stanisław Karolkiewicz (*03-06-1911 r. Orątki, +08-06-1916 r. Buszków) {brat}
↑ 3.Józefa Karolkiewicz (*13-03-1913 r. Buszków, +?) {siostra}
↓ 4.Stanisława Karolkiewicz (*08-05-1917 r. Buszkówek, +?) {siostra}
↓ 5.Genowefa Karolkiewicz (*22-06-1919 r. Buszków, +11-07-1919 r. Buszkówek) {siostra}
↓ 6.Władysław Karolkiewicz (*17-07-1921 r. Buszkówek, +?) {brat}
↓ 7.Stefania Ledzion z d. Karolkiewicz (+18-04-1981 r. /Żychlin/) {siostra}
↓ 8.Feliks Karolkiewicz (*1926 r., +07-09-1926 r. Buszkówek) {brat}
↓ 9.Jan Karolkiewicz (*03-07-1930 r., +12-05-2001 r. /Żychlin/) {brat}
Podstawowe informacje o osobie:
Wyznanierzymsko-katolickie
Ceremoniał religijnychrzest katolicki
Data ceremoniału11-04-1915 r.
Miejsce ceremoniałuŻychlin
Matka chrzestnaWładysława Karolkiewicz
Ojciec chrzestnyJózef Karolkiewicz
akt urodzenia:
Archiwum Państwowe w Łodzi
Parafia rzymsko-katolicka pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Żychlinie
numer aktu: 115/1915
akt małżeństwa:
Urzad Stanu Cywilnego w Żychlinie
numer aktu: 80/1934
akt zgonu:
Urząd Stanu Cywilnego Łódź - Centrum
nr aktu: 754/1992
Źródła:
akt urodzenia Karolkiewicz Marianna, dot. urodzenia [akt prawny]
Działo się w osadzie Żychlin dwudziestego dziewiątego marca / jedenastego kwietnia tysiąc dziewięćset piętnastego roku w dwie godziny po południu. Zgłosił się Jan Karolkiewicz, lat trzydzieści, rolnik mieszkający w Buszkowie, w towarzystwie Józefa Karolkiewicza i Stanisława Tworusa obu rolników, pełnoletnich, mieszkających w Buszkowie, i okazał Nam dziecię płci żeńskiej oświadczając, że urodziło się ono w Buszkowie dwudziestego siódmego marca / dziewiątego kwietnia, bieżącego roku w dwie godziny po południu, z ślubnej jego żony Marianny z Marciniaków lat dwadzieścia siedem. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odbytym dziś przez Księdza Kazimierza Kwiecińskiego(?) Wikarego tutejszej parafii nadano imię Marianna, a chrzestnymi jego byli: Józef Karolkiewicz i Władysława Karolkiewicz. Akt ten zgłaszającemu i świadkom niepiśmiennym odczytany, Nami tylko podpisany.
Za Proboszcza Żychlina Prowadzącego Akta Stanu Cywilnego
Ks. K. Kwieciński

akt małżeństwa Fladziński Bolesław i Karolkiewicz Marianna, 80 / 1934, dot. małżeństwa [akt prawny]
Działo się w Żychlinie dnia dwudziestego szóstego grudnia tysiąc dziewięćset trzydziestego czwartego roku o godzinie drugiej po południu. Wiadomym czynimy, że w obecności świadków Feliksa Różyckiego lat dwadzieścia cztery i Władysława Fladzińkiego lat dwadzieścia jeden liczacych obydwóch gospodarzy zamieszkałych w Buszkówku, w dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne małżeństwo między: Bolesławem Fladzińskim kawalerem lat dwadzieścia trzy liczącym urodzonym w Orontkach, zamieszkałym w Buszkówku synem Walentego i Marianny z Szafrańskich, a Marianną Karolkiewicz panną lat dziewiętnaście liczącą urodzoną i zamieszkałą w Buszkówku córką Jana i Marianny z Marciniaków. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi ogłoszone w Kościele parafialnym tutejszym w dniach drugim, dziewiątym i szesnastym grudnia roku bieżącego. Tamowanie małżeństwa nie nastąpiło. Obrząd religijny tego małżeństwa dopełniony został przez księdza Stanisława Kościanka wikariusza parafii tutejszej. Akt zawarcia niniejszego związku obecny ojciec panny zezwolił. Akt ten nowożeńcom i świadkom przeczytany przez Nas tylko podpisany został.
ks. Stanisław Kościanek
Karta grobu:
NazwaFladzińscy Walenty, Bolesław oraz Marianna
Nazwa cmentarzaCmentarz rzymsko-katolicki pod wezwaniem Świętego Wincentego
Adres cmentarzaŁódź, ul. Smutna 9
Lokalizacja14
Typ cmentarzaWyznaniowy
CharakterystykaZiemny/Podwójny
OpiekunKarpiuk-Kustosik Małgorzata
Data opłacenia2022
 
 

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl