Drzewo genealogiczne Aleksandra, Magdaleny i Roberta Kantorek oraz osób spokrewnionych

Bolesław Fladziński

*16-04-1910 r. Orątki 
(data i miejsce urodzenia)
+04-09-1986 r. Łódź /Łódź/ 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Związki:
Rodzeństwo:
↑ 1.Józef Fladziński (*16-03-1907 r. Orątki, +01-08-1980 r. /Łódź/) {brat}
↑ 2.Stanisław Fladziński (*19-09-1908 r. Orątki, +?) {brat}
↓ 3.Stefan Fladziński (*25-05-1912 r. Buszków, +˃ 2000 r.) {brat}
↓ 4.Władysław Fladziński (*18-04-1914 r. Buszków, +1957 r. /Łódź/) {brat}
↓ 5.Anna Fladzińska (*24-05-1915 r. Buszków, +11-08-1922 r. Buszkówek) {siostra}
↓ 6.Czesław Fladziński (*06-04-1918 r. Buszkówek, +?) {brat}
↓ 7.Jan Fladziński (*24-02-1921 r. Buszkówek, +?) {brat}
↓ 8.Helena Fladzińska (+30-03-1923 r. Buszkówek) {siostra}
↓ 9.Wacław Piotr Fladziński (*31-01-1928 r. Buszkówek, +06-10-2004 r. Łódź /Łódź/) {brat}
Podstawowe informacje o osobie:
Imieniny19 sierpień
Wyznanierzymsko-katolickie
Ceremoniał religijnychrzest katolicki
Data ceremoniału17-04-1910 r.
Miejsce ceremoniałuŻychlin
Matka chrzestnaAleksandra Krysiak z d. Szafrańska (*27-02-1891 r. Orątki, +?)
Ojciec chrzestnyStanisław Kowalski
akt urodzenia:
Archiwum Państwowe w Łodzi
Parafia rzymsko-katolicka pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Żychlinie
numer aktu:
akt małżeństwa:
Urzad Stanu Cywilnego w Żychlinie
numer aktu: 80/1934
akt zgonu:
Urząd Stanu Cywilnego Łódź - Centrum
nr aktu: 1193/1986
Źródła:
akt urodzenia Fladziński Bolesław, dot. urodzenia [akt prawny]
Działo się w osadzie Żychlin czwaretgo / siedemnastego kwietnia tysiąc dziewięćset dziesiątego roku w dwie godziny po południu. Zgłosił się Walenty Fladziński rolnik mieszkający w Orontkach, lat dwadzieścia osiem, w towarzystwie Stanisława Kowalskiego i Antoniego Kowalskiego obu rolników, pełnoletnich, mieszkających w Orontkach, i okazał Nam dziecię płci męskiej oświadczając, że urodziło się ono w Orontkach wczorajszego dnia w trzeciej jego godzinie, z ślubnej jego żony Marianny z Szafrańskich lat dwadzieścia dwa. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odbytym dziś nadano imię Bolesław, a chrzestnymi jego byli: Stanisław Kowalski i Aleksandra Szafrańska. Akt ten zgłaszającemu i świadkom niepiśmiennym odczytany, Nami tylko podpisany.
Proboszcz Żychlina Prowadzący Akta Stanu Cywilnego
/-/ podpis księdza

akt małżeństwa Fladziński Bolesław i Karolkiewicz Marianna, 80 / 1934, dot. małżeństwa [akt prawny]
Działo się w Żychlinie dnia dwudziestego szóstego grudnia tysiąc dziewięćset trzydziestego czwartego roku o godzinie drugiej po południu. Wiadomym czynimy, że w obecności świadków Feliksa Różyckiego lat dwadzieścia cztery i Władysława Fladzińkiego lat dwadzieścia jeden liczacych obydwóch gospodarzy zamieszkałych w Buszkówku, w dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne małżeństwo między: Bolesławem Fladzińskim kawalerem lat dwadzieścia trzy liczącym urodzonym w Orontkach, zamieszkałym w Buszkówku synem Walentego i Marianny z Szafrańskich, a Marianną Karolkiewicz panną lat dziewiętnaście liczącą urodzoną i zamieszkałą w Buszkówku córką Jana i Marianny z Marciniaków. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi ogłoszone w Kościele parafialnym tutejszym w dniach drugim, dziewiątym i szesnastym grudnia roku bieżącego. Tamowanie małżeństwa nie nastąpiło. Obrząd religijny tego małżeństwa dopełniony został przez księdza Stanisława Kościanka wikariusza parafii tutejszej. Akt zawarcia niniejszego związku obecny ojciec panny zezwolił. Akt ten nowożeńcom i świadkom przeczytany przez Nas tylko podpisany został.
ks. Stanisław Kościanek
Karta grobu:
NazwaFladzińscy Walenty, Bolesław oraz Marianna
Nazwa cmentarzaCmentarz rzymsko-katolicki pod wezwaniem Świętego Wincentego
Adres cmentarzaŁódź, ul. Smutna 9
Lokalizacja14
Typ cmentarzaWyznaniowy
CharakterystykaZiemny/Podwójny
OpiekunKarpiuk-Kustosik Małgorzata
Data opłacenia2022
 
 

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl