Drzewo genealogiczne Aleksandra, Magdaleny i Roberta Kantorek oraz osób spokrewnionych

Bolesław Fladziński i Marianna Fladzińska z d. Karolkiewicz

Bolesław Fladziński
*16-04-1910 r. Orątki
+04-09-1986 r. Łódź /Łódź/
Marianna Fladzińska z d. Karolkiewicz
*09-04-1915 r. Buszkówek
+14-05-1992 r. Łódź /Łódź/
Dane podstawowe:
Ślub cywilny:  26-12-1934 r. Żychlin
Związek zakończony:  /śmierć współmałżonka/
Dzieci:
Źródła:
akt małżeństwa Fladziński Bolesław i Karolkiewicz Marianna, 80 / 1934, dot. małżeństwa [akt prawny]
Działo się w Żychlinie dnia dwudziestego szóstego grudnia tysiąc dziewięćset trzydziestego czwartego roku o godzinie drugiej po południu. Wiadomym czynimy, że w obecności świadków Feliksa Różyckiego lat dwadzieścia cztery i Władysława Fladzińkiego lat dwadzieścia jeden liczacych obydwóch gospodarzy zamieszkałych w Buszkówku, w dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne małżeństwo między: Bolesławem Fladzińskim kawalerem lat dwadzieścia trzy liczącym urodzonym w Orontkach, zamieszkałym w Buszkówku synem Walentego i Marianny z Szafrańskich, a Marianną Karolkiewicz panną lat dziewiętnaście liczącą urodzoną i zamieszkałą w Buszkówku córką Jana i Marianny z Marciniaków. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi ogłoszone w Kościele parafialnym tutejszym w dniach drugim, dziewiątym i szesnastym grudnia roku bieżącego. Tamowanie małżeństwa nie nastąpiło. Obrząd religijny tego małżeństwa dopełniony został przez księdza Stanisława Kościanka wikariusza parafii tutejszej. Akt zawarcia niniejszego związku obecny ojciec panny zezwolił. Akt ten nowożeńcom i świadkom przeczytany przez Nas tylko podpisany został.
ks. Stanisław Kościanek

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl