Drzewo genealogiczne Aleksandra, Magdaleny i Roberta Kantorek oraz osób spokrewnionych

Piotr Czubak

*~ 1777 r. 
(data i miejsce urodzenia)
+13-06-1834 r. Złaków Borowy 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Związki:
Apolonia Czubak z d. Pęczak (+05-06-1813 r. Złaków Borowy)
    Małżeństwo: 1797 r. Złaków Kościelny

    Dzieci:
  1. Katarzyna Czubak (*23-03-1811 r. Złaków Borowy, +18-06-1813 r. Złaków Borowy) {córka}
(...)
Franciszka Czubak z d. Maślarz (*~ 1798 r., +16-08-1831 r. Złaków Borowy)
    Małżeństwo: 08-08-1813 r. Złaków Kościelny

    Dzieci:
  1. Tomasz Czubak (*~ 1815 r., +1855 r. Złaków Borowy) {syn}
  2. Cecylia Czubak (+16-02-1824 r. Złaków Borowy) {córka}
  3. Franciszka Golis z d. Czubak (*21-02-1826 r. Złaków Borowy, +?) {córka}
(...)
Rodzeństwo:
↓ 1.Felicjan Czubak (+26-01-1828 r. Złaków Borowy) {brat}
akt małżeństwa:
Archiwum Państwowe w Łodzi
Parafia rzymsko - katolicka pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Złakowie Kościelnym
numer aktu: 5/1797
akt małżeństwa:
Archiwum Państwowe w Łodzi
Parafia rzymsko - katolicka pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Złakowie Kościelnym
numer aktu: 25/1813
akt zgonu:
Archiwum Państwowe w Łodzi
Parafia rzymsko - katolicka pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Złakowie Kościelnym
numer aktu: 30/1834
Źródła:
akt małżeństwa Czubak Piotr i Maślarz Franciszka, 25/1813, dot. małżeństwa [akt prawny]
Roku tysięcznego osiemset trzynastego dnia ósmego miesiąca sierpnia. Przed nami Kommendarzem Złakowski sprawującym obowiązki Urzędnika Stanu Cywilnego Gminy Złakowskiej Powiatu Gostyńskiego w Departamencie Warszawskim Stawił się Piotr Czubak wdowiec po zmarłej swej żonie Apolonii z Pęczków podług jej utraty wyciągniętej z Ksiąg Kościoła Złakowskiego na gospodarstwie w Złakowie Borowym osiadły liczący lat trzydzieści sześć podług złożonej metryki, która wyjęta została z Ksiąg Kościoła Złakowskiego syn Mateusza Czubaka gospodarza w Złakowie Borowym niegdy osiadłego, podług utraty wyciągnięty także z Ksiąg Kościoła Złakowskiego i Maryanny z Bogusiewiczów na komornym w Złakowie Borowym zostająca. Tudzież panną Franciszka Maślarzówna dowodząca złożoną przed nami metryką wyjętą z Ksiąg Kościoła Złakowskiego iż skoczyła rok piętnasty , która przy matce swej dotąd zostaje Ojciec iey Franciszek Maślarz gospodarz we wsi Złakowie Borowym nie żyje podług jego utraty wyjęty z Ksiąg Kościoła Złakowskiego w asystencji tejże matki swojej Anastazji z Pawełców Maślarzowej na komornym w Złakowie Borowym zostająca. Strony stawające żądają abyśmy przystąpili do między nimi obchodu małżeństwa, którego zapowiedzi wyszły przed drzwiami głównymi Domu Naszego Gminnego to jest pierwsza dnia dwudziestego piątego miesiąca lipca, a druga dnia pierwszego miesiąca sierpnia roku bieżącego zawsze o godzinie dwunastej w południe. Gdy o żadnym tamowaniu rzeczonego małżeństwa zawiadomieni nie zostaliśmy, a matka zawierającej małżeństwo na obżadek zezwala. Przychylając się zatem do żądania stron po przedłożeniu wszystkich wyżej wspomnianych papierów i działu szóstego w Tytule Kodeksu Napoleona o małżeństwie zapytaliśmy się przyszłego małżonka i przyszłej małżonki czy chcą połączyć się z sobą związkiem małżeńskim? Na co gdy każda z nich oddzielnie odpowiedziała iż taka ich iest wola Ogłaszamy w Imieniu Prawa iż Piotr Czubhak wdowiec i Panna Franciszka Maślarzówna są połączeni ze sobą węzłem małżeńskim i czego akt spisaliśmy w przytomności Błażeja Kubiaka lat czterdzieści pięć, Floryana Pękali lat czterdzieści sześć Józefa Blusa lat czterdzieści i Felicjana Czubaka brata rodzonego wstępującego w stan małżeński lat trzydziesci dwa liczacych włościan na gospodarstwie w Złakowie Borowym w Gminie Złakowa Kościelnego osiadłych. Akt niniejszy został stawającym przeczytany i przez nas podpisany inne osoby w akcie wyrażone pisać nie umieją
X. Jan Chmielewski

akt zgonu Czubak Piotr, 30/1835, dot. zgonu [akt prawny]
Działo się we wsi Złakowie Kościelnym dnia czternastego czerwca tysiąc osiemset trzydziestego piątego roku w godzinie ósmej z rana. Stawił się Kazimierz Czubak lat trzydzieści jeden i Józef Baran lat czterdzieści pięć mający, obydwaj gospodarze zamieszkali w Złakowie Borowym i oświadczyli iż dnia trzynastego czerwca roku bieżącego o godzinie piątej wieczorem umarł Piotr Czubak, dziad po prośbie chodzący lat pięćdziesiąt sześć mający. Po przekonaniu się naocznie o zejściu Piotra Czubaka akt ten stawającemu i świadkom przeczytany, a przeze mnie podpisany gdyż wszystkie w akcie wymienione osoby pisać nie umieją.
Xiądź Adam Czajkowski Proboszcz Złakowski

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl