Drzewo genealogiczne Aleksandra, Magdaleny i Roberta Kantorek oraz osób spokrewnionych

Franciszka Czubak z d. Maślarz

*~ 1798 r. 
(data i miejsce urodzenia)
+16-08-1831 r. Złaków Borowy 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Związki:
Rodzeństwo:
↓ 1.Marianna Kępka z d. Maślarz (+?) {siostra}
akt małżeństwa:
Archiwum Państwowe w Łodzi
Parafia rzymsko - katolicka pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Złakowie Kościelnym
numer aktu: 25/1813
akt zgonu:
Archiwum Państwowe w Łodzi
Parafia rzymsko - katolicka pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Złakowie Kościelnym
numer aktu: 109/1831
Źródła:
akt małżeństwa Czubak Piotr i Maślarz Franciszka, 25/1813, dot. małżeństwa [akt prawny]
Roku tysięcznego osiemset trzynastego dnia ósmego miesiąca sierpnia. Przed nami Kommendarzem Złakowski sprawującym obowiązki Urzędnika Stanu Cywilnego Gminy Złakowskiej Powiatu Gostyńskiego w Departamencie Warszawskim Stawił się Piotr Czubak wdowiec po zmarłej swej żonie Apolonii z Pęczków podług jej utraty wyciągniętej z Ksiąg Kościoła Złakowskiego na gospodarstwie w Złakowie Borowym osiadły liczący lat trzydzieści sześć podług złożonej metryki, która wyjęta została z Ksiąg Kościoła Złakowskiego syn Mateusza Czubaka gospodarza w Złakowie Borowym niegdy osiadłego, podług utraty wyciągnięty także z Ksiąg Kościoła Złakowskiego i Maryanny z Bogusiewiczów na komornym w Złakowie Borowym zostająca. Tudzież panną Franciszka Maślarzówna dowodząca złożoną przed nami metryką wyjętą z Ksiąg Kościoła Złakowskiego iż skoczyła rok piętnasty , która przy matce swej dotąd zostaje Ojciec iey Franciszek Maślarz gospodarz we wsi Złakowie Borowym nie żyje podług jego utraty wyjęty z Ksiąg Kościoła Złakowskiego w asystencji tejże matki swojej Anastazji z Pawełców Maślarzowej na komornym w Złakowie Borowym zostająca. Strony stawające żądają abyśmy przystąpili do między nimi obchodu małżeństwa, którego zapowiedzi wyszły przed drzwiami głównymi Domu Naszego Gminnego to jest pierwsza dnia dwudziestego piątego miesiąca lipca, a druga dnia pierwszego miesiąca sierpnia roku bieżącego zawsze o godzinie dwunastej w południe. Gdy o żadnym tamowaniu rzeczonego małżeństwa zawiadomieni nie zostaliśmy, a matka zawierającej małżeństwo na obżadek zezwala. Przychylając się zatem do żądania stron po przedłożeniu wszystkich wyżej wspomnianych papierów i działu szóstego w Tytule Kodeksu Napoleona o małżeństwie zapytaliśmy się przyszłego małżonka i przyszłej małżonki czy chcą połączyć się z sobą związkiem małżeńskim? Na co gdy każda z nich oddzielnie odpowiedziała iż taka ich iest wola Ogłaszamy w Imieniu Prawa iż Piotr Czubhak wdowiec i Panna Franciszka Maślarzówna są połączeni ze sobą węzłem małżeńskim i czego akt spisaliśmy w przytomności Błażeja Kubiaka lat czterdzieści pięć, Floryana Pękali lat czterdzieści sześć Józefa Blusa lat czterdzieści i Felicjana Czubaka brata rodzonego wstępującego w stan małżeński lat trzydziesci dwa liczacych włościan na gospodarstwie w Złakowie Borowym w Gminie Złakowa Kościelnego osiadłych. Akt niniejszy został stawającym przeczytany i przez nas podpisany inne osoby w akcie wyrażone pisać nie umieją
X. Jan Chmielewski

akt zgonu Czubak Franciszka, 109/1831, dot. zgonu [akt prawny]
Działo się w Złakowie Kościelnym dnia siedemnastego sierpnia tysiąc osiemset trzydziestego pierwszego roku o godzinie dwunastej w południe. Stawił się Ja Kołaczek trzydzieści sześc lat mający i Antoni Jurkowski czterdzieści lat mający obydwaj gospodarze ze Złakowa Borowego i oświadczyli że dnia szesnastego sierpnia roku bieżącego o godzinie siódmej z rana umarła Franciszka Czubiankowa czterdzieści lat mająca. Po przekonaniu się naocznie o zejściu tejże akt ten stawającemu przeczytany, a przeze mnie podpisany gdyż wszystkie w akcie wymienione osoby pisać nie umieją.
Xiądź Adam Czajkowski Proboszcz Złakowski

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl