Drzewo genealogiczne Aleksandra, Magdaleny i Roberta Kantorek oraz osób spokrewnionych

Franciszka Golis z d. Czubak

*21-02-1826 r. Złaków Borowy 
(data i miejsce urodzenia)
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Związki:
Łukasz Wojdecki (+20-06-1855 r.)
    Małżeństwo: 1845 r. Złaków Kościelny

    Dzieci:
 1. Walenty Wojdecki (*1847 r. Mastki, +?) {syn}
 2. Rozalia Wojdecka (*1849 r. Mastki, +1849 r.) {córka}
 3. Rozalia Wypniewska z d. Wojdecka (*1850 r. Mastki, +?) {córka}
 4. Kazimierz Wojdecki (*1853 r. Mastki, +1853 r.) {syn}
 5. Antoni Wojdecki (*1854 r., +1855 r. Mastki) {syn}
(...)
Jan Golis (*29-07-1836 r. Mastki, +?)
    Małżeństwo: 22-11-1858 r. Złaków Kościelny

    Dzieci:
 1. Łukasz Golis (*19-10-1859 r. Mastki, +19-01-1862 r. Mastki) {syn}
 2. Marianna Błażejewska z d. Golis (*29-04-1862 r. Mastki, +26-02-1920 r.) {córka}
 3. Antonina Golis (*13-06-1864 r. Mastki, +?) {córka}
 4. Szczepan Golis (*25-12-1866 r. Mastki, +1929 r. Mastki) {syn}
 5. Jan Golis (*22-06-1869 r. Mastki, +?) {syn}
 6. Anastazja Muras z d. Golis (*14-08-1874 r. Mastki, +1920 r. Duplice Małe) {córka}
(...)
Rodzeństwo przyrodnie:
1.Katarzyna Czubak (*23-03-1811 r. Złaków Borowy, +18-06-1813 r. Złaków Borowy) {siostra}
Podstawowe informacje o osobie:
Wyznanierzymsko-katolickie
Ceremoniał religijnychrzest katolicki
Data ceremoniału22-02-1826 r.
Miejsce ceremoniałuZłaków Kościelny
Źródła:
akt urodzenia Czubak Franciszka, 15/1826, dot. urodzenia [akt prawny]
Działo się w Złakowie Kościelnym dnia dwudziestego drugiego lutego tysiąc osiemset dwudziestego szóstego roku o godzinie dziewiątej przed południem. Stawił się Piotr Czubak gospodarz osiadły w Borowym Złakowie mający lat czterdzieści dziewięć w obecności Marcina Jaguły liczącego lat trzydzieści pięć tudzież Ignacego Gajewskiego mającego lat czterdzieści obydwóch gospodarzy w Borowym Złakowie osiadłych i okazali nam dziecię płci żeńskiej urodzone w Borowy Złakowie dnia dwudziestego pierwszego lutego roku bieżącego o godzinie drugiej rano z iego małżonki Franciszki Maślarzówny lat dwadzieścia siedem mającej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym w dniu dzisiejszym odbytym nadane zostało imię Franciszka. A rodzicami chrzestnymi byli wyżej wymieniony Marcin Jagieła i Franciszka Goślińska. Akt ten stawającemu i świadkom przeczytany, a przeze mnie podpisany gdyż wszystkie w akcie wymienione osoby pisać nie umieją.
Xiądź Adam Czajkowski Proboszcz Złakowski

akt małżeństwa Golis Jan i Czubak Franciszka, 40 / 1858, dot. małżeństwa [akt prawny]
Działo się w Złakowie Kościelnym dnia dwudziestego drugiego listopada tysiąc osiemset pięćdziesiątego ósmego roku o godzinie pierwszej po południu. Wiadomym czynimy iż w przytomności świadków Wacława Roroga lat trzydzieści osiem i Mateusza Sieczkowskiego lat dwadzieścia osiem mających obydwóch gospodarzy w Mastkach zamieszkałych na dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne małżeństwo między Janem Golisem młodzianem przy matce w Mastkach parafii tutejszej na gospodarstwie osiadłej zamieszkałym i utrzymującym się tamże urodzonym, synem niegdyś Józefa i żyjącej Kunegundy z Anyżków małżonków Golisów lat dwadzieścia dwa skończonych mającym, a Franciszką z Czubaków Wojdecką po Łukaszu Wojdeckim zmarłym w tutejszej parafii dna dwudziestego czerwca tysiąc osiemset pięćdziesiątego piątego roku wdową w Mastkach z wyrobku sie utrzymującą i zamieszkałą urodzoną w Złakowie Borowym córką niegdyś Piotra i Franciszki z Maślarzów małżonków Czubaków lat trzydzieści jeden mającą. Małżeństwo to poprzedziły zapowiedzi w dniach siódmym, czternastym i dwudziestym pierwszym listopada roku bieżącego w kościele parafialnym tutejszym ogłoszone. Małżonkowie nowi oświadczają iż nie zawarli umowy przedślubnej. Obrząd ten religijny spełniony został przez księdza Walentego Nowaka misjonarza Złakowskiego. Akt ten stawającym i świadkom wszystkim pisać nie umiejącym odczytany sami podpisaliśmy.
Walenty Nowak Misjonarz Złakowski utrzymujący Akata Stanu Cywilnego

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl