Drzewo genealogiczne Aleksandra, Magdaleny i Roberta Kantorek oraz osób spokrewnionych

Feliks Kamiński

*30-05-1886 r. Łubki 
(data i miejsce urodzenia)
+04-12-1969 r. Golanki /Blichowo/ 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Związki:
Aniela Kamińska z d. Kozłowska (*1868 r., +30-12-1930 r. Warszawa)
    Małżeństwo
(...)
Stefania Kamińska z d. Ambrozińska (*10-11-1904 r. Rewica, +22-06-1973 r. /Blichowo/)
    Małżeństwo: 24-01-1934 r. Blichowo

    Dzieci:
  1. Anna Kustosik z d. Kamińska (*1927 r. Golanki) {córka}
  2. {dane zastrzeżone} {córka}
  3. Antonina Ossowska z d. Kamińska (*21-04-1937 r. Golanki, +15-07-2011 r. Łódź /Łódź/) {córka}
  4. Władysław Kamiński (*1947 r. Wiciejewo, +?) {syn}
  5. Wojciech Jan Kamiński (*1948 r. Golanki) {syn}
(...)
Rodzeństwo:
↑ 1.Michalina Dylewska z d. Kamińska (+?) {siostra}
↑ 2.Antoni Kamiński (+?) {brat}
↑ 3.Helena Rogowska z d. Kamińska (*1876 r., +?) {siostra}
↑ 4.Franciszka Kamińska (*1878 r., +1878 r.) {siostra}
↑ 5.Władysława Cieszkowska z d. Kamińska (+?) {siostra}
↑ 6.Franciszka Suwińska z d. Kamińska (*1882 r., +?) {siostra}
↑ 7.Petronela Kamińska (*30-05-1886 r. Łubki, +?) {siostra}
↓ 8.Władysław Kamiński (+?) {brat}
Podstawowe informacje o osobie:
Wyznanierzymsko-katolickie
Ceremoniał religijnychrzest katolicki
Data ceremoniału30-05-1886 r.
Miejsce ceremoniałuBlichowo
Matka chrzestnaJulianna Jankowska
Ojciec chrzestnyHilary Milewski
akt urodzenia:
Archiwum Państwowe w Płocku
Parafia rzymsko-katolicka pod wezwaniem Świętej Anny w Blichowie
numer aktu: 46/1886
akt zgonu:
Urząd Stanu Cywilnego w Bułkowie
numer aktu:
Źródła:
akt urodzenia Kamiński Feliks, 46/1886, dot. urodzenia [akt prawny]
Działo się w kościele parafialnym w Blichowie dnia osiemnastego/trzydziestego maja tysiąc osiemset osiemdziesiątego szóstego roku o godzinie piątej po południu stawił się Józef Kamiński z Łubek w obecności Stanisława Bagiewicza lat trzydzieści sześć i Stanisława Kuziaka lat czterdzieści obydwaj chłopi najemni w Łubkach zamieszkałych i okazali Nam dziecię płci męskiej, urodzonego w Łubkach dnia osiemnastego/trzydziestego maja tego roku o godzinie szóstej z Józefa Kamińskiego czterdzieści osiem lat mającego chłopa najemnego z Łubek i jego małżonki Marianny z Pawlewskich czterdzieści sześć lat mającej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym odbytym przez Nas w dniu dzisiejszym dano imię Feliks, a rodzicami chrzestnymi byli Hilary Milewski i Julianna Jankowska.
Akt ten stawiającej i świadkom niepiśmiennym przeczytany i przez Nas podpisany.
ks. F. Dmochowski
Karta grobu:
NazwaKamińscy Feliks i Stefania
Nazwa cmentarzaCmentarz parafialny w Blichowie
Adres cmentarzaBlichowo
Typ cmentarzaŚródwiejski
CharakterystykaZiemny/Podwójny/Lastriko
OpiekunKamiński Wojciech
 
 

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl