Drzewo genealogiczne Aleksandra, Magdaleny i Roberta Kantorek oraz osób spokrewnionych

Feliks Kamiński

*30-05-1886 r. Łubki 
(data i miejsce urodzenia)
+04-12-1969 r. Golanki /Blichowo/ 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Związki:
Rodzeństwo:
↑ 1.Michalina Dylewska z d. Kamińska (*14-10-1862 r. Warszewka, +?) {siostra}
↑ 2.Antoni Kamiński (*09-06-1865 r. Chudzynko, +?) {brat}
↑ 3.Wincenty Kamiński (*29-03-1867 r. Kleniewo, +?) {brat}
↑ 4.Władysław Kamiński (*10-09-1871 r. Wola Dłużniewska, +?) {brat}
↑ 5.Helena Rogowska z d. Kamińska (*1876 r., +?) {siostra}
↑ 6.Franciszka Kamińska (*1878 r., +1878 r.) {siostra}
↑ 7.Władysława Cieszkowska z d. Kamińska (+?) {siostra}
↑ 8.Franciszka Suwińska z d. Kamińska (*1882 r., +?) {siostra}
↑ 9.Petronela Kamińska (*30-05-1886 r. Łubki, +?) {siostra}
Podstawowe informacje o osobie:
Wyznanierzymsko-katolickie
Ceremoniał religijnychrzest katolicki
Data ceremoniału30-05-1886 r.
Miejsce ceremoniałuBlichowo
Matka chrzestnaJulianna Jankowska
Ojciec chrzestnyHilary Milewski
akt urodzenia:
Archiwum Państwowe w Płocku
Parafia rzymsko-katolicka pod wezwaniem Świętej Anny w Blichowie
numer aktu: 46/1886
akt małżeństwa:
Archiwum Państwowe Miasta Stołecznego Warszawa
Parafia rzymsko-katolicka pod wezwaniem Najświetszego Zbawiciela w Warszawie
numer aktu 133/1913
akt zgonu:
Urząd Stanu Cywilnego w Bułkowie
numer aktu:
Źródła:
akt urodzenia Kamiński Feliks, 46/1886, dot. urodzenia [akt prawny]
Działo się w kościele parafialnym w Blichowie dnia osiemnastego/trzydziestego maja tysiąc osiemset osiemdziesiątego szóstego roku o godzinie piątej po południu stawił się Józef Kamiński z Łubek w obecności Stanisława Bagiewicza lat trzydzieści sześć i Stanisława Kuziaka lat czterdzieści obydwaj chłopi najemni w Łubkach zamieszkałych i okazali Nam dziecię płci męskiej, urodzonego w Łubkach dnia osiemnastego/trzydziestego maja tego roku o godzinie szóstej z Józefa Kamińskiego czterdzieści osiem lat mającego chłopa najemnego z Łubek i jego małżonki Marianny z Pawlewskich czterdzieści sześć lat mającej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym odbytym przez Nas w dniu dzisiejszym dano imię Feliks, a rodzicami chrzestnymi byli Hilary Milewski i Julianna Jankowska.
Akt ten stawiającej i świadkom niepiśmiennym przeczytany i przez Nas podpisany.
ks. F. Dmochowski

akt małżeństwa Kamiński Feliks i Kamińska Aniela, 133/1913, dot. małżeństwa [akt prawny]
Zdarzyło się w Warszawie w parafii Zbawiciela dnia 23 czerwca 1913 roku o godzinie 6 wieczorem. Oświadczamy w przytomności świadków: Jana Szymona lat 40, sklepikarza przy ulicy Kaliksta pod nr 9 zamieszkałego i Stanisława Trzeskiego, sklepikarza przy ulicy Nowy Świat pod nr 24 zamieszkałego, obu zamieszkałych w Warszawie, że zawarto w dniu dzisiejszym religijne małżeństwo między Feliksem kamińskim lat 27, kawalerem, rolnikiem, urodzonym w Łubkach w powiecie płockim, synem Józefa i Marianny z domu Pawlewskiej, zamieszkałym we wsi Golenki(?) w powiecie płockim i Anielą Kamińską z domu kozłowską, lat 44 liczącą wdową, robotnicą, urodzoną w Ossowie w powiecie sierpeckim, córką Jakuba i Marianny z domu Kaczorowskiej, zamieszkałą w Warszawie przy ulicy Kaliksta pod nr 9. Związek ten poprzedziły trzy zapowiedzi przedślubne ogłoszone i opublikowane w kościele parafialnym w dniach 1, 8 i 15 biezącego miesiąca i roku. Nowożeńcy oświadczyli, że umowy przedślubnej nie zawarli. Udzielono pozwolenie Warszawskiego konsystorza Duchownego na wstąpienie w ten związek nowożeńcom ze względu na ich związek utrzymujący sie od 26 maja tego roku pod numerem 2874. Religijny obrzęd małżeński został odprawiony przez wikarego księdza Wiktora Żaboklickiego. Akt ten świadkom i nowożeńcom przeczytano i przez nas tylko podpisano.
Karta grobu:
NazwaKamińscy Feliks i Stefania
Nazwa cmentarzaCmentarz parafialny w Blichowie
Adres cmentarzaBlichowo
Typ cmentarzaŚródwiejski
CharakterystykaZiemny/Podwójny/Lastriko
OpiekunKamiński Wojciech
 
 

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl