Drzewo genealogiczne Aleksandra, Magdaleny i Roberta Kantorek oraz osób spokrewnionych

Józef Kantorek i Anastazja Kantorek z d. Sękalska

  
Józef Kantorek
*18-06-1864 r. Skaratki
+13-09-1939 r. Ziewaniczki /Głowno/
Anastazja Kantorek z d. Sękalska
*1873 r. Domaniewice
+25-03-1914 r. Ziewaniczki
Dane podstawowe:
Ślub cywilny:  18-05-1904 r. Domaniewice
Ślub kościelny:  18-05-1904 r. Domaniewice
Związek zakończony:  /śmierć współmałżonka/
Dzieci:
Źródła:
akt małżeństwa Kantorek Józef i Pel Anastazja, 19/1904, dot. małżeństwa [akt prawny]
Działo się we wsi Domaniewice dnia piątego/osiemnastego maja tysiąc dziewięćset czwartego roku o godzinie dziesiątej rano. Wiadomo czynimy, iż w obecności świadków Antoniego Kujawiaka rolnika ze Skaratek i Jana Niewiadomskiego rolnika z Grudy w dniu dzisiejszym zostało zawarte religijne małżeństwo między: Józefem Kantorkiem, kawalerem lat czterdzieści mającym synem nieżyjącego Piotra i Zofii z Knerów małżonków Kantorków, gospodarzy, urodzonym w Skaratkach i tam zamieszkał, a Anastazją Pel, wdową po Józefie Pel zmarłym we wsi Skaratki dziewiątego/ dwudziestego drugiego listopada tysiąc dziewięćset drugiego roku córką nieżyjącego Dominika i Franciszki ze Skoniecznych małżonków Sękalskich, gospodarzy urodzoną we wsi Domaniewicach parafii Domaniewice, a zamieszkałą w Skaratkach na gospodarstwie. Małżeństwo to poprzedziły trzy przedślubne zapowiedzi w dniach niedzielnych: czwartym/siedemnastym, jedenastym/dwudziestym czwartym i osiemnastym kwietnia/ pierwszym maja bieżącego roku w kościele parafialnym ogłoszone zostały. Małżonkowie nowi oświadczyli, iż umowy rejestracyjnej przedślubnej nie zawarli. Obrządku religijnego dopełnił ksiądz Ludwik Jabłkowski administrator Parafii Domaniewice. Akt ten stawiającym i świadkom niepiśmiennym przeczytany przez Nas tylko podpisany został.
ks. Ludwik Jabłkowski

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl