Drzewo genealogiczne Aleksandra, Magdaleny i Roberta Kantorek oraz osób spokrewnionych

Jan Golis i Franciszka Golis z d. Czubak

  
Jan Golis
*29-07-1836 r. Mastki
+
Franciszka Golis z d. Czubak
*21-02-1826 r. Złaków Borowy
+
Dane podstawowe:
Ślub cywilny:  22-11-1858 r. Złaków Kościelny
Związek zakończony:  /śmierć współmałżonka/
Dzieci:
1.Łukasz Golis (*19-10-1859 r. Mastki, +19-01-1862 r. Mastki) {syn}
2.Marianna Błażejewska z d. Golis (*29-04-1862 r. Mastki, +26-02-1920 r.) {córka}
3.Antonina Golis (*13-06-1864 r. Mastki, +?) {córka}
4.Szczepan Golis (*25-12-1866 r. Mastki, +1929 r. Mastki) {syn}
5.Jan Golis (*22-06-1869 r. Mastki, +?) {syn}
6.Anastazja Muras z d. Golis (*14-08-1874 r. Mastki, +1920 r. Duplice Małe) {córka}
Źródła:
akt małżeństwa Golis Jan i Czubak Franciszka, 40 / 1858, dot. małżeństwa [akt prawny]
Działo się w Złakowie Kościelnym dnia dwudziestego drugiego listopada tysiąc osiemset pięćdziesiątego ósmego roku o godzinie pierwszej po południu. Wiadomym czynimy iż w przytomności świadków Wacława Roroga lat trzydzieści osiem i Mateusza Sieczkowskiego lat dwadzieścia osiem mających obydwóch gospodarzy w Mastkach zamieszkałych na dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne małżeństwo między Janem Golisem młodzianem przy matce w Mastkach parafii tutejszej na gospodarstwie osiadłej zamieszkałym i utrzymującym się tamże urodzonym, synem niegdyś Józefa i żyjącej Kunegundy z Anyżków małżonków Golisów lat dwadzieścia dwa skończonych mającym, a Franciszką z Czubaków Wojdecką po Łukaszu Wojdeckim zmarłym w tutejszej parafii dna dwudziestego czerwca tysiąc osiemset pięćdziesiątego piątego roku wdową w Mastkach z wyrobku sie utrzymującą i zamieszkałą urodzoną w Złakowie Borowym córką niegdyś Piotra i Franciszki z Maślarzów małżonków Czubaków lat trzydzieści jeden mającą. Małżeństwo to poprzedziły zapowiedzi w dniach siódmym, czternastym i dwudziestym pierwszym listopada roku bieżącego w kościele parafialnym tutejszym ogłoszone. Małżonkowie nowi oświadczają iż nie zawarli umowy przedślubnej. Obrząd ten religijny spełniony został przez księdza Walentego Nowaka misjonarza Złakowskiego. Akt ten stawającym i świadkom wszystkim pisać nie umiejącym odczytany sami podpisaliśmy.
Walenty Nowak Misjonarz Złakowski utrzymujący Akata Stanu Cywilnego

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl