Drzewo genealogiczne Aleksandra, Magdaleny i Roberta Kantorek oraz osób spokrewnionych

Marianna Staworzyńska z d. Teresińska

*26-12-1869 r. Miedniewice 
(data i miejsce urodzenia)
+1961 r. /Warszawa/ 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Stanisław Teresiński (+˃ 1897 r.)
Franciszka Teresińska z d. Sielska (+˃ 1897 r.)
    Małżeństwo
(...)
Związki:
Podstawowe informacje o osobie:
Wyznanierzymsko-katolickie
akt urodzenia:
Archiwum Państwowe miasta stołecznego Warszawy
Parafia rzymsko - katolicka pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szymanowie
numer aktu: 233/1869
akt małżeństwa:
Archiwum Państwowe miasta stołecznego Warszawy
Parafia rzymsko - katolicka pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szymanowie
numer aktu: 6/1894
akt małżeństwa:
Archiwum Państwowe miasta stołecznego Warszawy
Parafia rzymsko - katolicka pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szymanowie
numer aktu: 17/1897
Źródła:
akt małżeństwa Staworzyński Franciszek i Jagusiak Marianna, dot. małżeństwa [akt prawny]
Wydarzyło się w osadzie Szymanów dnia dwudziestego szóstego stycznia / siódmego lutego tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego siódmego o godzinie piątej po południu.
Ogłaszamy, że w obecności świadków Szymona Kurana lat pięćdziesiąt i Pawła Woźniackiego lat trzydzieści pięć , obaj rolnicy z Antoniewa, zawarte zostało religijne małżeństwo między Franciszkiem Staworzyńskim, kawalerem, krawcem, lat trzydzieści trzy mającym, urodzonym w Wierzbicy parafii Tuczępy kieleckiej guberni, a żyjącym w Warszawie parafii Św. Aleksandra, synem żyjącego Antoniego i nieżyjącej Emilii urodzonej Karpińska, małżonków Staworzyńskich i Marianną Jagusiak urodzoną Teresińska, wdową po zmarłym półtora roku temu w Warszawie parafii Św. Antoniego, Romanie Adamie, dwojga imion, Jagusiaku, lat dwadzieścia sześć mającą, urodzoną w Miedniewicach, a żyjącą w Walentynowie, córką żyjących Stanisława i Franciszki urodzonej Sielska, małżonków Teresińskich. Zawarcie małżeństwa poprzedziły trzy zapowiedzi ogłoszone w tutejszej i warszawskiej parafii Św. Aleksandra w trzy niedzielne dni, a dokładnie piętnastym / dwudziestym siódmym grudnia zeszłego roku; dwudziestym drugim grudnia zeszłego roku / trzeciego stycznia tego roku i dwudziestym dziewiątym grudnia zeszłego roku / dziesiątym stycznia tego roku. Nowożeńcy oświadczyli, że nie zawarli miedzy sobą umowy przedślubnej. Religijnego obrzędu ślubu dokonał miedniewicki ksiądz Kajetan Trzeszkowicz z pozwolenia księdza Franciszka Sadowskiego administratora miejscowej parafii. Akt ten nowożeńcom i niepiśmiennym świadkom odczytaliśmy, nami i nowożeńcami podpisaliśmy.
ks. /podpis nieczytelny/
Karta grobu:
NazwaStaworzyńscy Marianna oraz syn Jan z Stanisławą
Nazwa cmentarzaCmentarz rzymsko-katolicki pod wezwaniem Świętego Józefa w Ursusie
Adres cmentarzaWarszawa, ul. Ryżowa 29
Typ cmentarzaWyznaniowy/Pariafialny/Śródmiejski

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl