Drzewo genealogiczne Aleksandra, Magdaleny i Roberta Kantorek oraz osób spokrewnionych

Rozalia Kantorek

*13-09-1835 r. Skaratki 
(data i miejsce urodzenia)
+24-09-1836 r. Skaratki 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Rodzeństwo:
Podstawowe informacje o osobie:
Wyznanierzymsko-katolickie
Ceremoniał religijnychrzest katolicki
Data ceremoniału14-09-1835 r.
Miejsce ceremoniałuDomaniewice
Matka chrzestnaMrzygłód Franciszka
Ojciec chrzestnyJózef Kędziora (*1797 r. Domaniewice, +?)
akt urodzenia:
Archiwum Państwowe w Łodzi
Parafia rzymsko-katolicka pod wezwaniem Świętego Bartłomieja Apostoła w Domaniewicach
numer aktu:66/1835
akt zgonu:
Archiwum Państwowe w Łodzi
Parafia rzymsko-katolicka pod wezwaniem Świętego Bartłomieja Apostoła w Domaniewicach
numer aktu:
Źródła:
akt urodzenia Kantorek Rozalia, 66/1835, dot. urodzenia [akt prawny]
Działo się we wsi Domaniewicach dnia czternastego września tysiąc osiemset trzydziestego piątego o godzinie dwunastej rano stawił się Józef Kantorek lat czterdzieści mający włościan we wsi Skaratkach na gospodarstwie zamieszkały w obecności Stanisława Mrzygłoda lat czterdzieści tudzież Pawła Brudki lat trzydzieści cztery liczących obydwaj włościan w Skaratkach na gospodarstwie zamieszkałych i okazał nam dziecię płci żeńskiej urodzone we wsi Skaratkach dnia trzynastego bieżącego miesiąca i roku o godzinie siódmej wieczorem z jego małżonki Józefy z Wardów lat czterdzieści mającej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostało imię Rozalia, a rodzicami jego chrzestnymi byli Józef Kędziora i Franciszka Mrzygłód.
Akt ten stawającym przeczytani przez nas został gdyż stawający pisać nie umieją.
Xsiądź Franciszek Woytałowski Kommendarz Domaniewicki

akt zgonu Kantorek Rozalia, 82/1832, dot. zgonu [akt prawny]
Działo się we wsi Domaniewice dnia dwudziestego czwartego września tysiąc osiemsetnym trzydziestym szóstym roku o godzinie piątej po południu stawili się Michał Warda lat czterdzieści i Stanisław Umyjła lat czterdzieści mający obydwaj włościanie we wsi Skaratkach na gospodarstwie zamieszkali oświadczyli Nam że w dniu dwudziestym czwartym bieżącego miesiąca i roku o godzinie trzeciej rano umarła Rozalia Kantorkowna rok jeden licząca córka Józefa i Józefy z Wardów małżonków Kantorków we wsi Skaratki na gospodarstwie zamieszkałych. Po przekonaniu się naocznie o zejściu Kantorkówny akt ten stawiającym przeczytany przez Nas podpisany został, gdyż stawający pisać niemieją.

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl