Drzewo genealogiczne Aleksandra, Magdaleny i Roberta Kantorek oraz osób spokrewnionych

Piotr Kantorek

*15-08-1829 r. Skaratki 
(data i miejsce urodzenia)
+14-05-1895 r. Skaratki 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Związki:
Rodzeństwo:
Podstawowe informacje o osobie:
Wyznanierzymsko-katolickie
Ceremoniał religijnychrzest katolicki
Data ceremoniału15-08-1829 r.
Miejsce ceremoniałuDomaniewice
Matka chrzestnaApolonia Brudczyna
Ojciec chrzestnyJózef Krukoski
akt urodzenia:
Archiwum Państwowe w Łodzi
Parafia rzymsko-katolicka pod wezwaniem Świętego Bartłomieja Apostoła w Domaniewicach
numer aktu: 69/1829
akt małżeństwa:
Archiwum Państwowe w Łodzi
Parafia rzymsko-katolicka pod wezwaniem Świętego Bartłomieja Apostoła w Domaniewicach
nr aktu: 10/1850
akt zgonu:
Archiwum Państwowe w Łodzi
Parafia rzymsko-katolicka pod wezwaniem Świętego Bartłomieja Apostoła w Domaniewicach
numer aktu: 71/1895
Źródła:
akt urodzenia Kantorek Piotr, 69/1829, dot. urodzenia [akt prawny]
Działo się we wsi Domaniewice dnia piętnastego sierpnia tysiąc osiemset dwudziestego dziewiątego roku o godzinie jedenastej przez południem.
Stawił się Józef Kantorek lat trzydzieści sześć mający włościanin we wsi Skaratkach na gospodarstwie zamieszkały w obecności Pawła Brudki lat dwadzieścia sześć tudzież Antoniego Kantorka lat dwadzieścia dwa mającego włościan we wsi Skaratki na gospodarstwie zamieszkałych i okazał nam dziecię płci męskiej urodzone w Skaratkach dnia piętnastego sierpnia bieżącego roku o godzinie czwartej rano z jego małżonki Józefy z Wardów lat dwadzieścia dziewięć mającej dziecięciu temu na chrzcie świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostało imię Piotr. A rodzicami jego chrzestnymi byli Piotr Krukoski i Apolonia Brudczyna . Akt ten stawiającemu i świadkom przeczytany przez nich nie został podpisany gdyż pisać nie umieją.
X. Franciszek Wojtałowski

akt małżeństwa Kantorek Piotr i Warda Zofia, 10/1850, dot. małżeństwa [akt prawny]
Działo się we wsi Domaniewice dnia czwartego lutego tysiąc osiemset niedziesiątego roku o godzinie czwartej w południe.
Wiadomym czynimy iż w przytomności świadków: Antoniego Kantorka lat czterdzieści jeden tu dziej Józefa Wardy lat dwadzieścia pięć liczących obydwu we wsi Skaratki na gospodarstwie zamieszkałych na dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne małżeństwo pomiędzy Piotrem Kantorkiem młodzianem, lat dwadzieścia jeden mającym, synem Józefa i Józefy z Wardów małżonków Kantorków, gospodarzy urodzony w Skaratkach tamże i przy rodzicach zostający, a Zofią Knierzianką, panną lat dwadzieścia jeden mającą córką Mateusza i Marianny z Kucharskich małżonków Knerów w Skaratkach na gospodarstwie zamieszkałych i tamże przy rodzicach zostająca.
Małżeństwo to wyprzedziły trzy zapowiedzi w dniach dwudziestym, dwudziestym siódmym i trzecim lutego bieżącego roku w Parafii w Domaniewicach wyłożone zostały.
Małżonkowie oświadczyli, że żadnej umowy przednej przed ślubem nie zawarli.
Akt stawiającym i świadkom pisać nieumiejącym przeczytany przez Nas został.
Ks. Wojtałowski

akt zgonu Kantorek Piotr, 71 / 1895, dot. zgonu [akt prawny]
Działo się we wsi Domaniewicach dnia czwartego (szesnastego) maja tysiąc osiemset dziewiędziesiątego piątego roku o godzinie trzeciej po południu.
Stawili się Kazimierz Warda i Piotr Kostrzewa lat ltrzydzieści mający , obadwaj gospodarze we wsi Skaratkach zamieszkali i oświadczyli, że w dniu drugim (czternastym) bieżącego miesiąca i roku o godzinie czwartej rano umarł we wsi Skaratki Piotr Kantorek, wyrobnik, syn Józefa i prawnej jego zony Józefy z domu Warda, lat sześdziesiąt liczący w Skaratkach zamieszkały, pozostawiwszy owdowiałą żonę Zofię z Knerów.
Po przekonaniu się naocznie o zejściu Piotra Kantorka akt ten stawającym przeczytany przez nas został podpisany gdyż pisać nie umieją.
Ksiądz

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl