Drzewo genealogiczne Aleksandra, Magdaleny i Roberta Kantorek oraz osób spokrewnionych

Józef Kantorek i Józefa Kantorek z d. Warda

  
Józef Kantorek
*1792 r. Skaratki
+17-03-1863 r. Skaratki
Józefa Kantorek z d. Warda
*1793 r. Skaratki
+23-02-1869 r. Skaratki
Dane podstawowe:
Ślub cywilny:  08-02-1813 r. Domaniewice
Ślub kościelny:  08-02-1813 r. Domaniewice
Związek zakończony:  /śmierć współmałżonka/
Dzieci:
Źródła:
akt małżeństwa Kantorek Józef i Warda Józefa, dot. małżeństwa [akt prawny]
Roku tysięcznego osiemsetnego trzynastego dnia ósmego miesiąca lutego przez Nami Kommendarzem parafii Domaniewickiej sprawującym obowiązki Urzędnika Stanu Cywilnego gminy Domaniewickiej w powiecie Sochaczewskim departamencie Warszawskim stawili się Józef Kantorek młodzian, który rok dwudziesty drugi kończy czego jest dowodem metryka tu złożona z ksiąg kościoła Domaniewickiego wyjęta z Franciszka Kantorka y Marianny Landachówny małżonków gospodarzy zamieszkały we wsi Skaratkach spłodzony syn …,a panną Józefą Wardzianką, która rok dwudziesty zaczeła czego jest dowodem metryka z ksiąg kościoła Domaniewickiego wyjęta z Jana Wardy y Elżbiety Wochówny małżonków gospodarzy zamieszkałych we wsi Skaratkach spłodzona córka zdrajcy strony i żądania stawiające strony abyśmy do złożenia między nimi obchodu małżeństwa przystąpili, którego zapowiedzi uczynione były to jest: pierwsza dnia siedemnastego, druga dnia dwudziestego czwartego miesiąca stycznia o godzinie dwunastej w południe gdy o żadnem tamowaniem rzeczowego małżeństwa wiadomości nie dostaliśmy y rodzice niniejszym na obchód małżeństwa zezwalają przychylając się przeto do żądania stron po przeczytaniu wyżej wzmiankowanych papierów y działu szóstego w tytule Kodeksu Napoleona o małżeństwie zapytaliśmy się przyszłego małżonka y przyszłej małżonki czyli chcą połączy z sobą związkiem małżeństwa? Na co gdy każde z nich oddzielnie odpowiedziało iż taka ich jest wola oświadczamy imieniu prawa iż Józef Kantorek y Józefa Wardzianka są połączeni z sobą węzłem małżeństwa czego akt spisaliśmy w przytomności Maryanny Kantorkowej wdowy matki lat czterdzieści trzy mającej y Wojciecha Kantorka lat pięćdziesiąt mającego stryja w stan małżeński wstępującego gospodyni y gospodarza zamieszkałych we wsi Skaratkach, niemniej Jana Wardy lat pięćdziesiąt mającego oyca, Andrzeja Wardy lat pięćdziesiąt jeden mającego stryja panny zaślubionej gospodarzy zamieszkałych we wsi Skaratkach.
Akt niniejszy został stawiającym przeczytany y przez Nas podpisany.Stawiający pisać nie umią.
Xiądź Woyciech Zawadzki Kommendarz Domaniewicki sprawujący obowiązki Urzędnika Stanu Cywilnego

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl